Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Внесення інформації в загальносистемні довідники здійснюється двома способами.

Перший спосіб – доступ до загальносистемних довідників за допомогою кнопки Налаштування параметрів обліку. Вкладка Загальносистемні довідники.

Другий спосіб - доступ до загальносистемних довідників в модулі Довідники, які згруповані по розділам. 

Після налаштування загальносистемних довідників перейдіть до статті Посадові особи


Write a comment…