Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 36 Next »

Ласкаво просимо в простір документації IT-Enterprise!

Система менеджменту якості процесів цифрової трансформації, реінжинірингу бізнес-процесів, розробки, впровадження та супроводу програмних продуктів сертифікована ISO 9001:2015


УВАГА

Програмне забезпечення, описане в цьому посібнику, поставляється згідно з ліцензійною угодою і має використовуватися і копіюватися виключно у відповідності до умов ліцензійної угоди.

ТОВ НВП «Інформаційні технології» постійно удосконалює систему IT-Enterprise, тому функціональність Вашої поставки може відрізнятися від описаної в цьому посібнику.

Даний посібник максимально точно відображає описані в ньому функції і режими модулів системи. Однак остаточно документ формується за кілька місяців до закриття і виходу версії і не завжди відображає наступні зміни. Надалі в посібник можуть вноситися зміни без повідомлення. За максимально точною інформацією просимо Вас звертатися до сайту або до фахівців ТОВ НВП «Інформаційні технології».

Географія і галузі промисловості впровадження системи IT-Enterprise досить великі, тому просимо взяти до уваги, що на деяких малюнках можуть відображатися параметри, режими, мови, специфічні для окремих галузей промисловості або регіонів.

© ТОВ НВП «Інформаційні технології», 2018. Усі права захищені.

Без письмового дозволу ТОВ НВП «Інформаційні технології» цей документ (або його частина) не може бути скопійований, репродукований, переведений або перенесений на будь-які носії.

IT-Enterprise є зареєстрованим товарним знаком ТОВ НВП «Інформаційні технології».


Пошук документації


  • No labels