Skip to end of metadata
Go to start of metadata

У даній главі розглянуто облік операцій з основними засобами (ОЗ) та малоцінними необоротними матеріальними активами (МНМА). Дані операції виконуються у модулі ОЗ та НМА, який є складовою частиною програмного продукту MASTER:Бухгалтерія. Прочитавши дану главу, читач вмітиме;

  • працювати з інвентарної карткою,

  • формувати документи надходження та введення в експлуатацію ОЗ та НМА,

  • формувати документи вибуття ОЗ,

  • проводити операцію нарахування зносу,

  • відображати операції руху об'єктів ОЗ між підрозділами підприємства та із зовнішніми контрагентами,

  • відображати інвентаризацію ОЗ,

  • відображати операції карпемонту, модернізації та переоцінки,

  • вести облік малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Також читач зможе формувати звітність при обліку ОЗ та НМА, в тому числі створювати Відомість залишків та руху ОЗ та НМА, Звіт по залишкам ОЗ по місяцях, Звіт по нарахуванню амортизації (зносу).

Write a comment…