Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Фінансова звітність – це сукупність документів про фінансовий стан об'єкта функціонування на звітну дату, фінансовий результат його діяльності та рух грошових коштів за звітний період відповідно до вимог, встановлених діючим законодавством. Прочитавши даний розділ, читач знатиме порядок формування звітів та роботи з ними. Читач вмітиме формувати звіти:

  • Баланс підприємства;

  • Звіт про фінансові результати;

  • Звіт про рух грошових коштів;

  • Звіт про власний капітал тощо. 

0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.