Skip to end of metadata
Go to start of metadata

У даному розділі розглянуто порядок роботи з документами, які відображають регламентні операції обліку. Ці операції виконуються у модулі Операції, який входить до типової конфігурації програмного продукту MASTER. Прочитавши даний розділ, читач вмітиме:

  • формувати витирати майбутніх періодів;

  • виконувати списання витрат майбутніх періодів;

  • робити розподіл та списання накопичених транспортно-заготівельних витрат;

  • робити валютну переоцінку;

  • виконувати виведення фінансового результату, закриття звітного місяця та закриття звітного періоду тощо.


0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.