Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Документ Довіреність видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.
При додаванні нового документа необхідно вказати Тип процесу - Зовнішні довіреності, а також наступні параметри:

  • Номер документа;
  • Дата документа;
  • Контрагент;
  • Номер договору.

Параметр Дата погашення довіреності буде сформовано автоматично при проведенні документа на розхід цінностей по цій довіреності.


В екранній формі додавання параметрів по рядкам вказати найменування ТМЦ та кількість.

  • No labels
Write a comment…