Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Документ Звіт комісіонера (у комітента) призначений для відображення звіту комісіонера на стороні комітента.
При додаванні нового документа Звіт комісіонера (у комітента) необхідно вказати Тип процесу - Звіт комісіонера (у комітента), також наступні параметри:

 • Номер документа;
 • Дата документа;
 • Відправник;
 • Матеріально-відповідальна особа;
 • Контрагент;
 • Номер рахунку.


  В екранній формі додавання параметрів по рядкам вказується найменування ТМЦ, кількість вибирається з картотеки залишків ТМЦ по матеріально-відповідальній особі (клавіша F9).


  За допомогою кнопки Провести (Alt+Right) одночасно виконується відображення у регістрі (картотеці) ТМЦ та у регістрі бухгалтерського обліку (формуються бухгалтерські проводки).

 • No labels
Write a comment…