Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Документ Прийом ТМЦ з комісії (від комітента) призначений для відображення операції повернення комісіонером ТМЦ отриманих на комісію.
При додаванні нового документа необхідно вказати Тип процесу - Прийом ТМЦ з комісії (від комісіонера), а також наступні параметри:

  • Номер документа;
  • Дата документа;
  • Відправник;
  • Матеріально-відповідальна особа організації-відправника;
  • Одержувач;
  • Матеріально-відповідальна особа організації-одержувача;
  • Контрагент;
  • Договір;
  • Підстава – вибирається документ-підстава Рахунок покупцю.В екранній формі додавання параметрів по рядкам вказується найменування ТМЦ, кількість вибирається з картотеки залишків ТМЦ (клавіша F9), вказати ціну одержувача та кореспонденцію бухгалтерських рахунків.


За допомогою кнопки Провести (Alt+Right) одночасно виконується відображення у регістрі (картотеці) ТМЦ та у регістрі бухгалтерського обліку (формуються бухгалтерські проводки).
Для того, щоб сформувати друковану форму Прибутковий ордер (типова форма М-4) потрібно скористатися кнопкою Друк (F5). Приклад друкованої форми документа показано на малюнку.


Сформовану друковану форму можна роздрукувати, зберегти як малюнок, вивантажити у PDF-файл чи у MS Word, MS Excel, скориставшись відповідними кнопками.

  • No labels
Write a comment…