Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Документ Передача ТМЦ на комісію призначений для відображення операції передачі ТМЦ комісіонеру на комісію.
При додавання нового документа вказати Тип процесу - Передача ТМЦ на комісію (комісіонеру), а також наступні параметри:

 • Номер документа;
 • Дата документа;
 • Склад зберігання;
 • Матеріально-відповідальна особа складу зберігання;
 • Склад комісії;
 • Матеріально-відповідальна особа складу комісії;
 • Контрагент;
 • Договір.


  В екранній формі додавання параметрів по рядкам вказується найменування ТМЦ, кількість вибирається з картотеки залишків ТМЦ (клавіша F9), вказати ціну реалізації та кореспонденцію бухгалтерських рахунків.


  За допомогою кнопки Провести (Alt+Right) одночасно виконується відображення у регістрі (картотеці) ТМЦ та у регістрі бухгалтерського обліку (формуються бухгалтерські проводки).
  Для того, щоб сформувати друковану форму Акту прийому-передачі ТМЦ, потрібно скористатися кнопкою Друк (F5). Приклад друкованої форми документа показано на малюнку.


  Сформовану друковану форму можна роздрукувати, зберегти як малюнок, вивантажити у PDF-файл чи у MS Word, MS Excel, скориставшись відповідними кнопками.

 • No labels
Write a comment…