Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Документ Відвантаження ГП і ТМЦ можна створити за допомогою кнопки Додати (F7).
Також документ можна сформувати на підставі рахунку. Для цього потрібно скористатися кнопкою На підставі (Shift+F7) та вказати дію Відвантаження ГП і ТМЦ.


При додаванні нового документа вказуються наступні обов'язкові параметри:

  • Номер документа;
  • Дата документа;
  • Склад;
  • Матеріально-відповідальна особа.

Значення інших параметрів підставляються автоматично згідно вказаних значень у рахунку.

Рядки документа заповняться автоматично згідно документа-підстави. При необхідності можна відкрити рядки документу для коригування.


За допомогою кнопки Провести (Alt+Right) одночасно виконується відображення у регістрі (картотеці) ТМЦ та у регістрі бухгалтерського обліку (формуються бухгалтерські проводки).
Для того, щоб сформувати друковану форму Товарно-транспортної накладної або Накладної на відвантаження ТМЦ, потрібно скористатися кнопкою Друк (F5) та вказати відповідну назву друкованої форми. Приклад друкованої форми Накладної на відвантаження ТМЦ показано на малюнку.


Сформовану друковану форму можна роздрукувати, зберегти як малюнок, вивантажити у PDF-файл чи у MS Word, MS Excel, скориставшись відповідними кнопками.

  • No labels
Write a comment…