Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Для того, щоб створити рахунок замовнику на надані послуги, потрібно скористатися пунктом меню Документи продажів, який знаходиться у розділі Документи модуля Продажі.
Для додавання нового документа необхідно натиснути на кнопку Додати (F7) та в екранній формі вказати відповідний Тип процесу:

  • Рахунок замовнику на надані послуги;
  • Рахунок замовнику на надані послуги (валюта). Якщо рахунок прив'язаний до іноземної валюти, то вибирається Рахунок замовнику на надані послуги (валюта).

Також вказуються наступні параметри:

  • Номер документа;
  • Дата документа;
  • Контрагент;
  • Договір.

При додаванні документа Рахунок замовнику на надані послуги (валюта) або Рахунок покупцеві ГП і ТМЦ (експорт) з довідника валют вибирається необхідна Валюта (перехід в довідник - клавіша F10).


В екранній формі додавання параметрів по рядкам вказати заповнити найменування послуги, кількість і ціну, тип ставки ПДВ.
  • No labels
Write a comment…