Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Для роботи з будь-якими документами обліку операцій продажу необхідно перейти в розділ Документи модуля Продажі. Для додавання (видалення, коригування) того чи іншого документа використовується пункт меню Документи продажів даного розділу.


Для ведення обліку операцій продаж передбачені наступні документи:

 • Акт наданих послуг;
 • Акт наданих послуг (експорт);
 • Взаємозалік;
 • Відвантаження ГП і ТМЦ;
 • Відвантаження ГП і ТМЦ (експорт);
 • Відступлення права вимоги;
 • Звіт комісіонера (у комітента);
 • Зовнішні довіреності;
 • Передача ТМЦ на комісію (комісіонеру);
 • Повернення ТМЦ та продукції від покупця;
 • Повернення ТМЦ та продукції від покупця (експорт);
 • Прийом ТМЦ з комісії (від комісіонера);
 • Рахунок замовнику на надані послуги;
 • Рахунок замовнику на надані послуги (валюта);
 • Рахунок покупцеві ГП і ТМЦ;
 • Рахунок покупцеві ГП і ТМЦ (експорт).

Деякі документи за своєю функціональністю та призначенням скомпоновані в групи. які відповідають окремим пунктам меню:

 • Рахунки на оплату покупцям – рахунок покупцеві ГП і ТМЦ, рахунок покупцеві ГП і ТМЦ (експорт), рахунок замовнику на надані послуги, рахунок замовнику на надані послуги (валюта);
 • Реалізація товарів та послуг – акт наданих послуг, акцизна накладна, відвантаження ГП і ТМЦ, відвантаження ГП і ТМЦ (експорт), податкова накладна;
 • Звіт про роздрібну торгівлю – товарний звіт;
 • Звіти комісіонерів про продажі – передача ТМЦ на комісію (комісіонеру), прийом ТМЦ з комісії (від комісіонера), звіт комісіонера (у комітента);
 • Повернення покупців - повернення ТМЦ та продукції від покупця, повернення ТМЦ та продукції від покупця (експорт);
 • Довіреності зовнішні – зовнішні довіреності.Для формування нового документа вибирається один із двох способів:

 • На підставі рахунку (рекомендується вибирати цей спосіб);
 • За допомогою кнопки Додати (F7). При використанні даного способу виконується прив'язка документів. Операція прив'язки документів описана у розділі Перегляд пов'язаних документів.
 • No labels
Write a comment…