Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Документ Звіт комісіонера (у комісіонера) відображає звіт комісіонера перед комітентом.
При додаванні нового документа необхідно вказати Тип процесу - Звіт комісіонера (у комісіонера). Також вказуються наступні параметри:

  • Номер документа;
  • Дата документа;
  • Контрагент – вибирається з довідника контрагентів (перехід в довідник - клавіша F10);
  • Договір.Після збереження внесених даних з'явиться екранна форма на додавання рядків за зразком документа-підстави (рахунку постачальника). Вказуються код ТМЦ, кількість, ціна, сума, рахунки, значення аналітик.


Після збереження внесених даних сформований документ з'явиться у реєстрі документів, а у вкладці Рядки з'явиться рядок документа.
За допомогою кнопки Провести (Alt+Right) одночасно виконується відображення у регістрі (картотеці) ТМЦ та у регістрі бухгалтерського обліку (формуються бухгалтерські проводки).
Для того, щоб сформувати друковану форму документу, потрібно скористатися кнопкою Друк (F5). Приклад друкованої форми звіту комісіонера показано на малюнку.


Сформовану друковану форму можна роздрукувати, зберегти як малюнок, вивантажити у PDF-файл чи у MS Word, MS Excel, скориставшись відповідними кнопками.

  • No labels
Write a comment…