Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Документ Повернення ТМЦ з комісії (комітенту) відображає операції повернення комісіонером ТМЦ отриманих на комісію.
Документ Повернення ТМЦ з комісії (комітенту) можна створити за допомогою кнопки Додати (F7).
Також документ Повернення ТМЦ з комісії (комітенту) можна сформувати на підставі рахунку постачальника. Для цього потрібно скористатися кнопкою На підставі (Shift+F7) та вказати дію Повернення ТМЦ з комісії (комітенту).


При формуванні нового документа вказуються наступні параметри:

  • Номер документа;
  • Дата документа;
  • Відправник - підрозділ, що відправляє ТМЦ;
  • Матеріально-відповідальної особа.

Інші параметри автоматично підставляються згідно значень, вказаних у рахунку.


Після збереження внесених даних сформується рядок документа. За допомогою кнопки Змінити (F4) можна відкоригувати код ТМЦ, кількість, ціну, перевірити бухгалтерський рахунок.


Після збереження внесених даних сформований документ з'явиться у реєстрі документів, а у вкладці Рядки з'явиться рядок документа.
За допомогою кнопки Провести (Alt+Right) одночасно виконується відображення у регістрі (картотеці) ТМЦ та у регістрі бухгалтерського обліку (формуються бухгалтерські проводки).

  • No labels
Write a comment…