Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Для формування документів надходження товарі (імпорт) необхідно скористатися документом ВМД (імпорт). Даний документ рекомендується формувати на підставі документа Рахунок постачальника ТМЦ (імпорт). (Формування рахунку описано в розділі Рахунок постачальника ТМЦ).
Для цього необхідно в реєстрі документів вибрати потрібний рахунок, натиснути кнопки На підставі (Shift+F7) та вказати ознаку ВМД (імпорт).


При формуванні нового документа на підставі у вкладці Документ вказуються наступні параметри:

 • Номер документа;
 • Дата документа;
 • Одержувач ТМЦ.

Інші параметри прописуються автоматично, згідно вказаних у рахунку значень.
При вказанні дати документу автоматично підставиться курс НБУ валют із довідника валют.


У вкладці Документи вказати наступні параметри:

 • Організація;
 • № податкової накладної;
 • Дата;
 • Номер ВМД, згідно паперового носія;
 • Дата митної декларації;
 • Контрагент митниця, якому кому здійснюється оплата.Після збереження внесених даних сформований документ з'явиться у реєстрі документів, а у вкладці Рядки з'явиться рядок Розділ ВМД . Для перегляду та коригуванні значень параметрів рядка потрібно скористатися кнопкою Змінити (F4). Щоб здійснити розподіл ТМЦ по розділах ВМД відкрити рядок Розділ ВМД на коригування та вказати наступні параметри:

 • %ПДВ;
 • % Мита;
 • Сума послуг брокера – при потребі;
 • Митна вартість товару.Після збереження внесених даних потрібно активувати рядок Розділ ВМД, натиснути кнопку Розрахунок (F2) та вибрати дію Розрахунок сум ВМД по розділах. Таким чином автоматично розрахуються сума мита, митних та брокерських послуг, ПДВ, ціна оприбуткування.


Ставши на заголовок документа ВМД (імпорт) та натиснувши кнопку Провести (Alt+Right) одночасно виконується відображення у регістрі (картотеці) ТМЦ та у регістрі бухгалтерського обліку (формуються бухгалтерські проводки) та документ перепишеться в реєстр отриманих податкових накладних.

 • No labels
Write a comment…