Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Документ Довіреність видана видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами (отримання цінностей в постачальників).
Видані довіреності можна створити за допомогою кнопки Додати (F7).
Також видані довіреності можна сформувати на підставі рахунку постачальника ТМЦ (Формування даного рахунка описано в розділі Рахунок постачальника ТМЦ).
Для цього необхідно в реєстрі документів вибрати потрібний рахунок, натиснути кнопки На підставі (Shift+F7) та вказати ознаку Видані довіреності.


При формуванні нового документа на підставі вказуються наступні параметри:
номер, дату вибрати з календаря, вибрати контрагента, договір.

  • Номер документа;
  • Дата документа;
  • Особа, якій видається довіреність.

Інші параметри прописуються автоматично, згідно вказаних у рахунку значень.


Після збереження внесених даних сформований документ з'явиться у реєстрі документів, а у вкладці Рядки з'явиться рядок документа. Для перегляду та коригуванні (при необхідності) значень параметрів рядка потрібно скористатися кнопкою Змінити (F4).


Для того, щоб сформувати друковану форму документу, потрібно скористатися кнопкою Друк (F5). Приклад друкованої форми довіреності показано на малюнку.


Сформовану друковану форму можна роздрукувати, зберегти як малюнок, вивантажити у PDF-файл чи у MS Word, MS Excel, скориставшись відповідними кнопками.

  • No labels
Write a comment…