Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Для того, щоб сформувати новий документ необхідно вказати відповідний Тип процесу - Рахунок на послуги отримані або Рахунок на послуги отримані (імпорт). У вкладці Документ вказуються наступні параметри:

  • Номер документа;
  • Дата документа;
  • Контрагент – вибір з довідника контрагентів (перехід в довідник - клавіша F10);
  • Договір.

При додаванні документа Рахунок на послуги отримані (імпорт) з довідника валют вибирається необхідна Валюта (перехід в довідник - клавіша F10). Всі інші параметри налаштування документа Рахунок на послуги отримані (імпорт) задаються аналогічно процедурі створення документа Рахунок на послуги отримані.


У вкладці Реквізити вказуються банківські реквізити контрагента з довідника (перехід в довідник - клавіша F10), перевіряються банківські реквізити власної сторони.


Після збереження внесених даних з'явиться екранна форма на додавання рядків. Необхідно вказати код ТМЦ, найменування, вибрати кількість, ціну, перевірити бухгалтерський рахунок.


Після збереження внесених даних сформований документ з'явиться у реєстрі документів, а у вкладці Рядки з'явиться рядок документа.
За допомогою кнопки Провести (Alt+Right) документ передається на наступну стадію і внесення змін рахунок стає неможливим.

  • No labels
Write a comment…