Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Документ Повернення ТМЦ постачальнику можна створити за допомогою кнопки Додати (F7).
Документ Повернення ТМЦ постачальнику також можна сформувати на підставі рахунку постачальника ТМЦ. Для цього потрібно скористатися кнопкою На підставі (Shift+F7) та вказати дію Повернення ТМЦ постачальнику.


Для того, щоб сформувати документи Повернення ТМЦ постачальнику або Повернення ТМЦ постачальнику (імпорт) необхідно в полі Тип процесу вказати відповідно Повернення ТМЦ постачальнику або Повернення ТМЦ постачальнику (імпорт). Також вказуються наступні параметри:

  • Номер документа;
  • Дата документа;
  • Відправник - підрозділ, що повертає ТМЦ;
  • Матеріально-відповідальна особа.

Інші параметри автоматично підставляються згідно значень, вказаних у рахунку.
При додаванні документа Повернення ТМЦ постачальнику (імпорт) з довідника валют вибирається необхідна Валюта (перехід в довідник - клавіша F10). Всі інші параметри налаштування Повернення ТМЦ постачальнику (імпорт) задаються аналогічно процедурі створення документа Повернення ТМЦ постачальнику.


Після збереження внесених даних з'явиться екранна форма на додавання рядків.
В полі Код ТМЦ вибрати з картотеки ТМЦ найменування ТМЦ, за яким здійснюється повернення (перехід в картотеку - клавіша F9), вказується кількість, ціна і сума відправника і одержувача.

Після збереження внесених даних сформований документ з'явиться у реєстрі документів, а у вкладці Рядки з'явиться рядок документа.
За допомогою кнопки Провести (Alt+Right) одночасно виконується відображення у регістрі (картотеці) ТМЦ та у регістрі бухгалтерського обліку (формуються бухгалтерські проводки).
Для того, щоб сформувати друковану форму Накладної на повернення постачальнику, потрібно скористатися кнопкою Друк (F5). Приклад друкованої форми документа показано на малюнку.


Сформовану друковану форму можна роздрукувати, зберегти як малюнок, вивантажити у PDF-файл чи у MS Word, MS Excel, скориставшись відповідними кнопками.

  • No labels
Write a comment…