Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Документи приходу ТМЦ формуються на підставі рахунків постачальникам та використовуються для оприбуткування на склад і відображення в бухгалтерському обліку.
Документ Надходження ТМЦ та капітальних інвестицій від постачальника можна створити за допомогою кнопки Додати (F7).
Документ Надходження ТМЦ та капітальних інвестицій від постачальника також можна сформувати на підставі рахунку постачальника ТМЦ, скориставшись кнопкою На підставі (Shift+F7) та обравши дію Надходження ТМЦ та капітальних інвестицій від постачальника.


При формуванні нового документа Надходження ТМЦ та капітальних інвестицій від постачальника вказуються наступні параметри:

  • Номер документа;
  • Дата документа;
  • Склад - підрозділ, що одержує ТМЦ;
  • Матеріально-відповідальна особа.

Інші параметри підставляються автоматично, згідно значень, вказаних у рахунку.


Після зберігання внесених даних, у вкладці Рядки автоматично сформується запис по рядкам документа. Для коригування внесених значень потрібно скористатися кнопкою Змінити (F4). Рахунок за дебетом, заповниться автоматично, відповідно до того, який вказаний у Класифікаторі ресурсів до даного коду ТМЦ, але доступний на коригування.


За допомогою кнопки Провести (Alt+Right) одночасно виконується відображення у регістрі (картотеці) ТМЦ та у регістрі бухгалтерського обліку (формуються бухгалтерські проводки).

  • No labels
Write a comment…