Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Документ Рахунок постачальника є документом-підставою для внесення документів придбання товарів та послуг.
Документ Рахунок на оплату постачальникам містить номенклатуру поставки і використовується для формування графіку платежів та платіжних доручень в програмному продукті.
Щоб сформувати новий документ необхідно вказати Тип процесу - Рахунок постачальника ТМЦ або Рахунок постачальника ТМЦ (імпорт). У вкладці Документ вказуються наступні параметри:

  • Номер документа;
  • Дата документа;
  • Контрагент – вибір з довідника контрагентів (перехід в довідник - клавіша F10);
  • Договір.

При додаванні документа Рахунок постачальника ТМЦ (імпорт) з довідника валют вибирається необхідна Валюта (перехід в довідник - клавіша F10). Всі інші параметри налаштування документа Рахунок постачальника ТМЦ (імпорт) задаються аналогічно процедурі створення документа Рахунок постачальника ТМЦ.


У вкладці Реквізити вказуються банківські реквізити контрагента з довідника (перехід в довідник - клавіша F10), перевіряються банківські реквізити власної сторони.


Після збереження внесених даних з'явиться екранна форма на додавання рядків. Необхідно вибрати з довідника Класифікатор ресурсів (перехід в довідник - клавіша F10) код ТМЦ, вказати найменування, вибрати кількість, ціну, тип ставки – ПДВ, перевірити бухгалтерський рахунок.

Після збереження внесених даних сформований документ з'явиться у реєстрі документів, а у вкладці Рядки з'явиться рядок документа.
За допомогою кнопки Провести (Alt+Right) документ передається на наступну стадію і внесення змін рахунок стає неможливим.
Аналогічно формується документ Рахунок постачальника ТМЦ (імпорт).

  • No labels
Write a comment…