Skip to end of metadata
Go to start of metadata

В даному розділі розглянуто облік операцій з контрагентами в національній та іноземній валюті. Дані операції виконуються у модулях Покупки та Продажі, які є складовою частиною програмного продукту MASTER:Бухгалтерія. Прочитавши розділ, читач вмітиме:

  • формувати документи обліку операцій придбання ТМЦ та послуг;

  • формувати документи обліку операцій реалізації готової продукції та ТМЦ та послуг;

  • здійснювати операції за договорами комісій;

  • створювати акти звірки взаєморозрахунків з постачальниками;

  • формувати звітність при обліку розрахунків з контрагентами.

Також читач знатиме, як отримати типові друковані форми документів.

  • No labels
Write a comment…