Skip to end of metadata
Go to start of metadata

В даному розділі розглянуто основний функціонал щодо обліку банківських операцій. Прочитавши книжку, читач вмітиме:

  • налаштовувати параметри для обліку безготівкових операцій;

  • вести облік надходження на поточний рахунок грошових коштів та облік списання грошових коштів з поточного рахунку;

  • формувати звітність по обліку банківських операцій.

Також читач знатиме, як налаштувати роботу з системою Клієнт-Банк.

  • No labels

0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.