Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Опис змін

Адміністрування системи і керування доступом користувачів

 • Доопрацьовано імпорт конфігурацій із видаленням рядків із дочірніх таблиць.

Доопрацьовано імпорт конфігурацій із видаленням рядків із усіх дочірніх таблиць.

Керування кадрами

 • Кадри. Періоди відпусток

Змінена логіка перерахунку планових днів для періодів відпусток.

...

Доопрацьовано вибір персоналу в екранах кадрових наказів з урахуванням відібраного об'єкта.

Конструктор пакетів реплікації віддалених об'єктів

 • Видалення записів з синхронізацією в інших комплектах

Доопрацьована перевірка наявності батьківського проекту при видаленні з перевіркою з синхронізацією в інших комплектах.
Доопрацьовано оновлення даних при видаленні з заміною.

Облік заробітної плати

 • Заробітна плата. Об'єднаний звіт з ЄСВ та ПДФО

...

В інтерфейсі разових нарахувань додано метод для можливості завантаження нарахувань з файлу.

Регламентні операції і налаштування

 • Формування картки аналітик/рахунків

...

Виконана оптимізація розрахунку резерву запасів

Система електронних платежів (зв'язок з системою "Клієнт-Банк")

 • Доопрацювання експорту документів

...

У глобальний параметр "Налаштування модуля Клієнт-банк (GLKLB)" додано налаштування "При завантажені виписки банку та пошуку раніше завантаженої виписки враховувати суму документа"
 
 
Якщо це налаштування активовано, при завантажені виписки банку, перевірка наявності вже завантажених документів буде виконуватися з урахуванням суми документа

Управління взаємовідносинами з клієнтами та постачальниками (CRM\SRM)

 • Первинний імпорт даних із Bitrix.

Покращено механізм обробки існуючих дублів імпортованих даних при первинному імпорті із Bitrix для:1) контрагентів;2) контактів;3) угод.

Управління документообігом матерiальних та фінансових потоків

 • Кешування документів при виконанні розноски та формуванні проводок

Доопрацьовано кешу Anchor_GoBack_GoBackвання кешування документів при виконанні розноски та формуванні проводок.
 З повагою, Група супроводу IT-Enterprise