Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Для успішної роботи системи після проведення пакета оновлень працівникам служби підтримки необхідно виконати наступні дії:

 • План рахунків. Припустимі кореспонденції. Періодичність даних

У зв'язку зі зміною розмірності ключового поля DATEKEY з 10 до 5 знаків в таблиці SDK, в конструкції
ITnet2.Server.Data.Tables.SdkTable.GetRecord (string kbls, string db, string cr, string pr_sys, long datekey)
ITnet2.Server.Data.Tables.SdkTable.IsRecord (string kbls, string db, string cr, string pr_sys, long datekey)
було змінено тип параметра "datekey" з "long" на "int"
ITnet2.Server.Data.Tables.SdkTable.GetRecord (string kbls, string db, string cr, string pr_sys, int datekey)
ITnet2.Server.Data.Tables.SdkTable.IsRecord (string kbls, string db, string cr, string pr_sys, int datekey)
 
Хто використовував ці конструкції в своєму коді, прийняти до уваги.

...

Необхідно в користувацькому коді внести зміни використовуючи конструктори класів SimpleDebtsDocumentHeader та SimpleDebtsDocumentRow:
public SimpleDebtsDocumentHeader(Document doc)
public SimpleDebtsDocumentRow(DocumentRow row)
 

Опис змін

Управління ефективністю бізнес-процесів

 • ForceBPM

Доопрацювання бізнес об'єктів ForceBPM

Адміністрування системи і керування доступом користувачів

 • Запуск системи під недоступним об'єктом

...

При додаванні користувача за зразком більше не копіюється значення параметра SMSETTINGS.

 • Класи видів відображеньВиправлено відображень

Виправлено виникнення виняткової ситуації при спробі додати стовпець типу клас у вигляді відображення

 • Прискорено видалення записів з архіву

Прискорено видалення записів з архіву, для архівів, що розташовані на окремому сервері

Управління бізнес-процесами ForceBPM

 • ForceBPM. Дії

Додано дію для відправлення сигналу в екземпляри процесів.

Управління основними даними (MDM)

 • Видалення контрагента з заміною

Доопрацьована обробка рахунків контрагента при видаленні контрагента з заміною.

Головна книга, баланс, зведена бухгалтерська звітність

 • Звіту про Рух грошових коштів (за непрямим методом)

Реалізовано можливість розрахунку Звіту про Рух грошових коштів (за непрямим методом).

Керування діловодством

 • Погодження ForceBpm

Доопрацьовано механізм погодження в ForceBpm.

Керування кадрами

 • Кадри. Відпустки

Під час розрахунку відпусток змінено алгоритм обчислення дати "Продовжений до" для випадку, коли в одному періоді є відпустка по основному призначенню та за суміщенням.

...

Розмірність поля "Код відпустки" збільшено з 2-х до 3-х знаків.

 • Кадри. НаказиДодані Накази

Додані нові види наказів "Інший день відпочинку" та "Робота в вихідний день"

 • Кадри. Періоди відпусток

Змінена логіка перерахунку планових днів для періодів відпусток.

...

Додано новий вид наказу "Дисциплінарне стягнення". Можливий варіант налаштування наказу на відміну стягнення.

Конструктор пакетів реплікації віддалених об'єктів

 • Видалення записів з синхронізацією в інших комплектах

Доопрацьована перевірка наявності батьківського проекту при видаленні з перевіркою з синхронізацією в інших комплектах.
Доопрацьовано оновлення даних при видаленні з заміною

Облік заробітної плати

 • Заробітна плата. Розрахунок документів

...

З ррт-метода видалені всі параметри. Метод тепер працює не з розрахунковими листами, а з фондами.

Регламентні операції і налаштування

 • У глобальний параметр Налаштування модуля "Документообіг" додано налаштування

...

В глобальний параметр CASHDOC "Налаштування обліку каси" додано нові налаштування (виділено червоним на малюнку нижче).
Image Modified
 
Ці налаштування відносяться до параметрів друку касової книги.
Якщо відмітити "Друк найм. організації на аркушах", то в першому рядку першого аркуша звіту буде виведено найменування організації (аналогічно найменуванню на титульному листі звіту).
Якщо відмітити "Друк валюти на аркушах", то в першому рядку першого аркуша звіту буде виведено найменування валюти з довідника валют (SKV).
Приклад розміщення даних виділено червоним на малюнку нижче:
 

...

Виконано доопрацювання алгоритму визначення документів виникнення запасів.
Враховано випадок циклічних переміщень запасів.

Табельний облік

 • Табельний облік. Інтерфейс введення планових графіків роботи.

...

Переведено прописування документів відпустки, лікарняного, по середньому в табель робочого часу на v10.
Використовується в режимах табеля "Сформувати табель", "Переформувати табель", а також в розрахунку документів з прописуванням в табель.

Технічна підготовка виробництва

 • Система виконання виробництва

...

Доопрацьовано видалення виробітку без врахування модуля DOCO.

Управління взаємовідносинами з клієнтами та постачальниками (CRM\SRM)

 • Первинний імпорт даних із Bitrix. Розсилання сповіщень через чат-боти.

Доданий механізм первинного імпорту даних із Bitrix для:

1) контрагентів;

2) контактів;

3) лідів;

4) угод.

Доданий механізм розсилання сповіщень через чат-боти Telegram та Viber.

Управління виробництвом та завантаженням потужностей (MRPII)

 • Модуль виробничого обліку

...

Клас ObjectShortInfo
    Змінено тип для властивості Id:
    int замінено на long
 
Репозиторій IObjectsRepository
    Змінено метод отримання об'єкта Retrieve:
    тип вхідного параметра int замінено на long
     
Класи Fact, FactualData, SimpleRegistrationParam, ProductionRegistrationParam, SimpleProductionRegistrationParams, AdditionalProductionRegistrationParams та інтерфейс IFact
    Змінено тип для властивості AccountingTare: int замінено на long
 

 • Виробнича система виконання

...

Розроблено сценарій розрахунку заявки на закупівлю (Purchase Requisition).

Управління документообігом матерiальних та фінансових потоків

 • Кешування документів при виконанні розноски та формуванні проводок

...

Додано можливість відновлювати кеш підрозділів для доступу користувачів після падіння з'єднання з SQL.

Управління проектами

 • Доопрацьовані запити для аналітичних колонок пов'язаних документів проекта.

При наявності аналітичних колонок по зв'язаних документах на закладці "Роботи" треба перевірити і змінити SQL-запити на цих колонках:

Поля ключа задачі з PJBIND.KOBJ, PJBIND.KPLT, PJBIND.KPLV, PJBIND.KZAP замінити на PJBIND.TASK_KOBJ, PJBIND.TASK_KPLT, PJBIND.TASK_KPLV, PJBIND.TASK_KZAP.

Щоб отримати доступ до додаткових полів задачі проекта використовувати аліас TASK замість таблиці PLA, наприклад, TASK.PL_M.

Фінансове планування та бюджетування

 • Доопрацьовано відбір налаштувань бюджетування.

Доопрацьовано відбір налаштувань бюджетування за умовою та за списком ключів.

Фінансово розрахункові операції: грошові кошти та їх еквіваленти, розрахунки з дебіторами / кредиторами

 • Доопрацювання розрахунку відомості по контрагентах (v9)

Додано додаткову перевірку при перерахунку відомості по контрагентах (v9). Виконується перевірка, що за рахунком (відповідно до налаштувань плану рахунків) виконується ведення такої відомості.

Штатний розпис

 • Штатний розпис. Майстер змін.

...