Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

  Для успішної роботи системи після проведення пакета оновлень працівникам служби підтримки необхідно виконати наступні дії:

 • План рахунків. Припустимі кореспонденції. Періодичність даних

У зв'язку з додаванням ще одного ключового поля в таблиці SDK, в конструкції
ITnet2.Server.Data.Tables.SdkTable.GetRecord (string kbls, string db, string cr, string pr_sys)
ITnet2.Server.Data.Tables.SdkTable.IsRecord (string kbls, string db, string cr, string pr_sys)
було додано ще один обов'язковий параметр
ITnet2.Server.Data.Tables.SdkTable.GetRecord (string kbls, string db, string cr, string pr_sys, long datekey)
ITnet2.Server.Data.Tables.SdkTable.IsRecord (string kbls, string db, string cr, string pr_sys, long datekey)
 
Хто використовував ці конструкції в своєму к

Anchor
_GoBack
_GoBack
оді, необхідно вказати ще один обов'язковий параметр вказавши значення 0 (нуль).
 
Приклад:
ITnet2.Server.Data.Tables.SdkTable.GetRecord (kbls, db, cr, pr_sys, 0)
ITnet2.Server.Data.Tables.SdkTable.IsRecord (kbls, db, cr, pr_sys, 0)

Опис змін

Адміністрування системи і керування доступом користувачів

 • Імпорт регістрів обліку

При імпорті регістрів для універсальних звітів додано можливість вибору дії, якщо такий регістр вже існує:

 • Режим "системні роботи"

Доопрацьовано перевірку режиму "системні роботи" при старті сеансу.

 • Підтримка темної теми для додатків

...

Доопрацьовані графіки на основі колонок видів відображення.

У підписах легенди тепер відображаються значення колонок-вимірювань, а не їхніх заголовків.

Додана можливість приховувати легенду на графіку.

При встановленій ознаці "Відображати значення у підписах" тепер у підписах на графіку відображаються значення числової колонки:

 • Запуск системи під недоступним об'єктом

...

Оптимізовано роботу швидких фільтрів у гріді. Тепер фільтри використовуються лише при виході з панелі фільтрації, що дозволяє швидше знайти дані при використанні складних фільтрів. Для застосування фільтрації необхідно натиснути "Enter" або спозиціонуватися мишею поза панеллю швидких фільтрів. Раніше фільтри по колонках застосовувалися окремо один від одного, що утрудняло відбір даних складного фільтру.

Управління бізнес-процесами ForceBPM

 • ForceBPM. Ролі

Додана можливість вести довідник ролей і використовувати їх як виконавець завдань користувача.

Керування діловодством

 • Погодження ForceBpm

Доопрацьовано механізм погодження в ForceBpm

Керування кадрами

 • Планові періоди відпусток. Невикористані дні

...

 • Кадри. Наказ на зміну ПІБ

Доданий новий вид наказу "Зміна ПІБ". Наказ формує запис в історії зміни ПІБ а також за необхідності генерує новий документ з паспортними даними

 • Кадри. Облік інших днів відпочинку

Доопрацьований пункт меню Управління персоналом → Керування кадрами → Кадри → Робота на підприємстві → Облік інших днів відпочинку

Облік заробітної плати

 • Заробітна плата. Розрахунок

...

Виконано доопрацювання визначення коефіцієнту індексації

Оперативне управління продажами

 • Налаштування модуля для замовлень збуту

Налаштовано модуль для інтерфейсу, групового параметра та пункту меню замовлень збуту

Податковий облік

 • Уточнюючий розрахунок до Декларації з ПДВ

Додано колонку "Період уточнення" до виду відображення PCD звіту уточнюючого розрахунку до Декларації з ПДВ 

Регламентні операції і налаштування

 • Оптимізовано розрахунок звітів (самі звіти не змінились)

...

 • Нарахування резерву знецінення запасів

Виконані роботи:

виконано згортання залишків, рух яких відбувався в різних періодах.

виконано визначення документів виникнення залишків для випадку циклічних переміщень.

Табельний облік

 • Табель. Планові табелі

Додано інтерфейс для внесення планових табелів

Технічна підготовка виробництва

 • Можливість вибору підрозділів в документах і рядках документів, період дії яких не відповідає даті документа

...

В API формування виробничих документів додано можливість формувати документ здачі готової продукції за списком партій для здачі та за об'єктом обліку партій готової продукції.

Управління виробництвом та завантаженням потужностей (MRPII)

 • Виробничий облік

Реалізовано механізм створення документа об'єднання партій.

...

CRP. Доопрацьовано доступність для замовлень у яких є непрямі заміни(в нормах).

Додано аналіз пріоритетів П1 П2 П3.

...

 • PLAN. Актуалізація ідентифікаторів партій і тариPLANтари

PLAN. Оптимізовано актуалізацію ідентифікаторів партій і тари

Управління документообігом матерiальних та фінансових потоків

 • Відображення детальних рядків в оборотно-сальдовій відомості

...

Додано обробку ситуації, коли в додаткових характеристиках скасовані об'єкт OSK_AVTO та додаткові характеристики по даному об'єкту (які використовуються під час друку звіту).

Управління проектами

 • Додано реєстр ініціатив проекту

...