Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Інформація, яка представлена в даному розділі, відноситься до всієї лінійки програмних продуктів MASTER. В якості прикладу  розглядається програмний продукт MASTER:Бухгалтерія (версія Web RMD). Адміністрування інших програмних продуктів MASTER виконується аналогічно.

У розділі описані платформа і архітектура програмних продуктів MASTER, вимоги до обладнання, розглянуті процедури установки, оновлення і видалення програмних продуктів, створення резервних копій і відновлення з них, управління користувачами і доступом, обслуговування інформаційної бази, журнал роботи, робота з планувальником тощо.