Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

В даному розділі розглянута робота по обліку операцій із податку на додану вартість (ПДВ). Прочитавши даний розділ, читач вмітиме:

  • вносити видані та отримані податкові накладні та розрахунки коригувань;

  • формувати реєстри виданих та отриманих накладних;

  • формувати звітність з ПДВ.

Також читач знатиме, як отримати XML формат податкових документів для подальшої відправки у контролюючі органи, як виконати імпорт отриманих податкових накладних в програмний продукт MASTER.