Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Номер документа;
 • Дата документа;
 • Склад зберігання;
 • Матеріально-відповідальна особа складу зберігання;
 • Склад комісії;
 • Матеріально-відповідальна особа складу комісії;
 • Контрагент;
 • Договір.

  Image Modified


  В екранній формі додавання параметрів по рядкам вказується найменування ТМЦ, кількість вибирається з картотеки залишків ТМЦ (клавіша F9), вказати ціну реалізації та кореспонденцію бухгалтерських рахунків.

  Image Modified


  За допомогою кнопки Провести (Alt+Right) одночасно виконується відображення у регістрі (картотеці) ТМЦ та у регістрі бухгалтерського обліку (формуються бухгалтерські проводки).
  Для того, щоб сформувати друковану форму Акту прийому-передачі ТМЦ, потрібно скористатися кнопкою Друк (F5). Приклад друкованої форми документа показано на малюнку.

  Image Modified


  Сформовану друковану форму можна роздрукувати, зберегти як малюнок, вивантажити у PDF-файл чи у MS Word, MS Excel, скориставшись відповідними кнопками.