Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Для того, щоб створити рахунок покупцеві готової продукції та товарно-матеріальних цінностей, потрібно скористатися пунктом меню Документи продажів, який знаходиться у розділі Документи модуля Продажі.
Для додавання нового документа необхідно натиснути на кнопку Додати (F7) та в екранній формі вказати відповідний Тип процесу:

  • Рахунок покупцеві ГП і ТМЦ;
  • Рахунок покупцеві ГП і ТМЦ (експорт). Якщо рахунок прив'язаний до іноземної валюти, то вибирається Рахунок покупцеві ГП і ТМЦ (експорт).

Також вказуються наступні параметри:

  • Номер документа;
  • Дата документа;
  • Контрагент;
  • Договір.

При додаванні документа Рахунок покупцеві ГП і ТМЦ або Рахунок покупцеві ГП і ТМЦ (експорт) з довідника валют вибирається необхідна Валюта (перехід в довідник - клавіша F10).


В екранній формі додавання параметрів по рядкам вказати заповнити найменування ТМЦ, кількість і ціну, тип ставки ПДВ.Для того, щоб сформувати друковану форму Рахунку покупцеві, потрібно скористатися кнопкою Друк (F5).