Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

В даному розділі розглянуто облік операцій з товарно-матеріальними цінностями. Дані операції виконуються у модулі Склад, який є складовою частиною програмного продукту MASTER:Бухгалтерія. Прочитавши розідл, читач вмітиме:

  • вести облік операцій із надходження ТМЦ та капітальних інвестицій,

  • переміщення, комплектування, переоцінки, списання запасів;

  • здійснювати операції з відповідального зберігання товарів;

  • формувати документами інвентаризації ТМЦ;

  • формувати цінник (прайс-лист).

Також читач знатиме, як отримати типові друковані форми документів та формувати звітність модуля Склад.