Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

В даному розділі розглянуто основний функціонал щодо обліку банківських операцій. Прочитавши книжку, читач вмітиме:

  • налаштовувати параметри для обліку безготівкових операцій;

  • вести облік надходження на поточний рахунок грошових коштів та облік списання грошових коштів з поточного рахунку;

  • формувати звітність по обліку банківських операцій.

Також читач знатиме, як налаштувати роботу з системою Клієнт-Банк.