Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Опис змін

Адміністрування системи і керування доступом користувачів

 • Функція "Монітор підключень до сервера БД" для PostgreSQLУ функції "Монітор підключень до сервера БД" в Postgres-комплектах реалізована можливість переглядати детальну інформацію про сеанс
 • РММ. Відображення посилання на вкладці документів

У вид відображення документів додано поле для посилання.
Змінено інтерфейс РММ.
Перейменовано фільтр документів на документи.

 • Додані нові об'єкти до задачі "Перевірка результатів компіляції користувацької бізнес-логіки"

В задачі "Перевірка результатів компіляції користувацької бізнес-логіки" додана перевірка компіляції бізнес-логіки інтерфейсів (включаючи курсори, закладки, відношення курсорів та перевизначення кнопок чи наборів кнопок), об'єктів бізнес-процесів (маршруту, стадії, політик доступу до документа та винятків) та дій бізнес-процесів.

 • Налаштування з параметра RECMODELS перенесені до параметра GLSQLDEL

Глобальний параметр "Налаштування моделей відновлення баз даних" (RECMODELS) перенесено до глобального параметра "Параметри SQL" (GLSQLDEL). 

 • До екрану "Вибір колонок" додана колонка "Спливаюча підказка"До екрану "Колонки таблиці" → "Детальні настройки" → "Вибір колонок" додана колонка "Спливаюча підказка" (при наявності):

 • Додана можливість роботи системи без мережевої файлової частини та VFP.

Додана можливість налаштувати роботу системи без мережевої файлової частини та запуску VFP коду.
Послідовність налаштувань:
1. перенести налаштування з sysdbf/config.it в таблицю configit
2. у конфігураційному файлі сервера застосунків змінити зону <projects>.
    2.1. По кожному проекту прибрати path="..." (можна тег прибрати чи вказати пусте значення)
    2.2. Додати тег sqlServerName="ім'я_sql_серверу" sqlDatabase=" ім'я_бази_даних"
3. перезапустити службу сервера застосунків

 • Інтеграція з LDAP та Azure Active Directory

Дороблена процедура імпорту користувачів.
Якщо в групі імпорту не залишилось користувачів, тоді попередньо додані користувачі з LDAP/Azure Active Directory будуть заблоковані.

 • Linux. Сервер кешу

В linux-версії реалізовано сервер кешу для прискорення швидкодії системи.

 • Linux. Механізм запланованих оновлень

В linux-версії реалізовано механізм запланованих оновлень.
Для використання механізму в параметрі GLBLUPGR треба вказати шлях, де зберігати заплановані оновлення.

 • Отримання змін по документах при збою в одному з провайдерів Замінено виклик конекторів, таким чином, щоб при виникненні помилки, робота продовжувалась. В разі помилки, дані про неї записуються в журнал помилок.
 • Відображення повної назви організації

Доопрацьовано відображення повної назви організації на Signy при відправленні документа.

Керування діловодством

 • ForceBpm нумерація

Доопрацьовано механізм нумерації документів у ForceBpm.

Керування кадрами

 • Кадровий облік. Імпорт даних по електронних лікарняних з файлу XML

Додана обробка реквізитів лікувального закладу, який видав електронний лікарняний, при імпорту з файлу.
Якщо в довіднику лікувальних закладів вказаний код не знайдено, при імпорті буде додано новий запис в довідник

 • Кадровий облік. Відпустки

Виконано доопрацювання визначення періодів документу у випадку відкликання з першого дня відпустки

 • Кадровий облік. Відпустки

Виконано доопрацювання визначення дати продовження відпустки у випадку відкликання на декілька днів в середині документа

 • Кадри. Повідомлення про прийняття працівника (XML)

Змінено логіку формування "Повідомлення про прийняття працівника (XML)" відповідно до нового формату J3001003

 • Кадровий облік. Розрахунок днів невикористаної щорічної відпустки

В кадровий облік додана нова картотека "Призупинення дії трудового договору" - Управління персоналом → Керування кадрами → Кадри → Робота на підприємстві → Припинення дії трудового договору.
В цій картотеці зберігається інформація о призупиненні та поновленні дії трудового договору.
Виконано доопрацювання розрахунку днів невикористаної щорічної відпустки, період призупинення дії трудового договору не зараховується до стажу, який дає право на щорічну відпустку (стаття 9 Закону України "Про відпустки").

 • Кадровий облік. Розрахунок днів невикористаної відпустки по додаткових щорічних відпустках

Виконано доопрацювання розрахунку днів невикористаної додаткової відпустки у випадку, якщо:   
1. у працівника протягом дії планового періоду відбулось переведення на інший вид додаткової щорічної відпустки
2. у працівника наявні відсутності, які знижують відпрацьований час, що зараховується у стаж для нарахування зароблених додаткових щорічних відпусток

Облік заробітної плати

 • Зарплата. Розрахунок по середньому заробітку

Доопрацьовано коригування розшифровки розрахунку документу. При зміні суми піврічної премії оновлюється значення суми нарахованої

 • Завантаження даних по КАТОТТГ

Додана можливість завантаження даних по КАТОТТГ з локального файлу.

 • Зарплата. Табель

При перенесенні документів за середнім в табель змінено роботу з розшифровкою, для уникнення ситуації з перетиранням годин в табелі.

 • Зарплата. Формування платіжних відомостей

При формуванні платіжних відомостей доопрацьовано врахування вже виплачених сум для ПДФО.

 • Заробітна плата. Об'єднаний звіт з ЄСВ та ПДФО

Доопрацьовано заповнення реквізиту "Професійна назва роботи" додатку Д5.

Облік основних фондів та нематеріальних активів

 • Введення в експлуатацію ОЗ

Автоматичне заповнення рахунку обліку ОЗ в документах введення в експлуатацію виконується, якщо рахунок задовольняє правила підставлення рахунків та аналітик.

Оперативне управління продажами

 • Інтеграція з Новою поштою

Додано базовий функціонал по зв'язку з Новою поштою.

Податковий облік

 • Трансфертне ціноутворення

Доопрацьовано розрахунок звіту про контрольовані операції. Визначення реквізитів по контрагентах та по договорах із рядків.

 • Додана форма до податкової декларації платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні (Наказ Міністерства фінансів України від 26 квітня 2022 року № 124)

Додана форма до податкової декларації платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні (Наказ Міністерства фінансів України від 26 квітня 2022 року № 124)
До податкової декларації платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні з Наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2022 року № 124:  
1. Додані шаблони в формах «Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період дії військового, надзвичайного стану в Україні (ЮО) (SINGLETAX3GRLE_DECLARATION)» та «Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи  на період дії військового, надзвичайного стану в Україні (ФОП) (SINGLETAX3GRIE_DECLARATION)». Дата початку дії – 01.04.2022
2. Налаштоване вивантаження в XML за шаблоном J0103203, J0132103 та F0103203, F0132103, F0132203 – у папці SINGLE 

Регламентні операції і налаштування

 • Мікросервіс підбору залишків

Для інтерфейсу налаштувань сервісу залишків додані ррт-методи "Згенерувати правила (SERVRLS.F2.GENRULES)" та "Перемкнути всі налаштування редакції (SERVRLS.F2.STSSWITCHS)".

 • Видалення з перевіркою/заміною для аналітик KAU/бюджетів

Виконано доопрацювання видалення з перевіркою/заміною для аналітик KAU/бюджетів.

 • Механізм формування нарахування виплат при зміні власника посеред року

Доопрацьовано механізм формування нарахування виплат при зміні власника посеред року.

 • Поповнення реквізитів організацій під час завантаження банківських виписок

В алгоритм метода "Поповнення реквізитів організацій", в інтерфейсі завантаження банківських виписок, додано автоматичне заповнення ознаки "Використовувати IBAN" при додаванні нових банківських реквізитів.

 • Конфігурування імпорту курсів валют з Банку Англії

Реалізовано налаштування для імпорту курсів валют з Банку Англії, а саме GBR (Англійський фунт) до валют USD(Долар США), EUR(Євро), CAD(Канадський долар).

Система електронних платежів (зв'язок з системою "Клієнт-Банк")

 • Клієнт-банк. Підбір розрахункових рахунків.

Клієнт-банк. Розділено підбір рахунків по об'єктах у випадку налаштування платформи v9 разом з v10.

Табельний облік

 • Табель. Перевірка відповідності по документах

Реалізований режим для перевірки табелів по документах на платформі v10.

Технічна підготовка виробництва

 • Налаштування. Бізнес-процес MES-01-40 «Реєстрація виробітки та списання». Розширення настроювальної частини MES

Додано інтерфейс для прив'язки пристрою до робочого центру. Модифіковано отримання доступів до робочих центрів та пунктів меню в додатку WebMES.

Управління виробництвом та завантаженням потужностей (MRPII)

 • Розрахунок планового приходу матеріалів

Додано облік різниці між плановим приходом та виконаним приходом при розрахунку CRP/APS.

 • Додана можливість змінювати варіант складу у плані

Доданий метод RRT у PLA для зміни варіанта складу виробу.

 • Доопрацьовано інтерфейс аналізу даних S&OP.

Доопрацьовано інтерфейс аналізу даних S&OP. Додано нову сторінку з інформацією про матеріали.

 • S&OP. Додано обробку додаткового фільтра при відборі залишківS&OP. Додати обробку додаткового фільтра при відборі залишків у розрахунку S&OP плану 

Управління документообігом матерiальних та фінансових потоків

 • Авансовий звіт: вибір валюти

В рядку ТМЦ авансового звіту додана можливість вибирати валюту.

 • Рядки документу. Вибір рядка предка.

Додано найменування ТМЦ при виборі рядку-предку в АДЕ

 

Управління проектами

 • Перевірка доступності коригування коду організації

Змінено перевірку доступності коригування коду організації для екрану MPRO - Управління проектами.

Управління технічним документообігом

 • Фасети

Фасети. Налаштовано переклади в хелпі пайтону.

Фінансове планування та бюджетування

 • Доопрацьовано формування рядків бюджету по джерелах для розрахунку показників.

Доопрацьовано формування рядків бюджету по джерелах для розрахунку показників з механізмом по "По статті" у випадку коли у формі нема періоду.

 • Побудова форми платіжного календаря

Усунуто виняткову ситуацію, при побудові форми платіжного календаря.

 • Поповнення довідника організацій під час завантаження банківських виписок

В алгоритм метода "Поповнення довідника організацій", в інтерфейсі завантаження банківських виписок, додано автоматичне заповнення ознаки "Використовувати IBAN" при додаванні контрагента та його банківських реквізитів.

 • RMD-фільтри

Виконано доопрацювання RMD-фільтрів, в частині логіки відбору даних по аналітиці "Підстаття".
 

 • No labels