Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Опис змін

Адміністрування системи і керування доступом користувачів

 • Веб-сервіси. Обмеження набору мобільних розрахунків.

Додано можливість обмежити доступ лише до мобільних розрахунків, зазначених у конфігурації веб-сервісів.
Для налаштування у конфігураційному файлі AppSettings.config необхідно вказати параметр ALLOWED_MOBILE_CALCULATIONS.
Значення параметра - список дозволених мобільних розрахунків, вказаний через кому.
Якщо параметр не вказано, тоді всі мобільні розрахунки будуть дозволені.
 
Приклад для IIS:
<add key="ALLOWED_MOBILE_CALCULATIONS" value="PING,TEST,GETDOCUMENT"/>
 
Приклад для kubernetes:
Параметр дозволяє MobileCalculations.
Значення "PING,TEST,GETDOCUMENT"

 • Доопрацьовано імпорт конфігурацій із видаленням рядків із дочірніх таблиць.

Доопрацьовано імпорт конфігурацій із видаленням рядків із усіх дочірніх таблиць.

 • Доопрацьовано перегляд пакетів конфігурацій у режимі експорту sqlite

Доопрацьовано перегляд пакетів конфігурацій з таблицями у форматі sqlite.

 • FSC. Надсилання на заміну, дозволяти коригувати отримувача якщо він один

Надсилання на заміну, дозволяти коригувати отримувача якщо він один, якщо їх декілька залишити як було.

Змінено форму надсилання на заміну.

 • Web-сервіси: windows-автентифікація

При використані windows-автентифікації у web-сервісах додана видача web-тікета.

 • Додана можливість отримати QR-код у вигляді рядка

QR-код необхідний для реалізації можливості виклику мобільного розрахунку від заданого користувача за рядковим значенням QR-коду із сторонньої корпоративної програми.
  
Як використовувати:
1. Включити та отримати рядкове значення QR-коду.
2. Додати в сторонній додаток та зіставити QR-код з користувачем
3. Отримати ticket
4. Викликати потрібний мобільний розрахунок за допомогою отриманого ticket-у
 
Як включити та отримати рядкове значення QR-коду?
1. Запустіть пункт меню "Системне адміністрування" → "Системне адміністрування та контроль доступу користувачів" → "Користувачі" → "Користувачі та групи"
2. Знайдіть потрібного користувача
3. Викличте метод F2 "Увімкнути і отримати QR-код для входу"
4. Скопіюйте строкове значення коду
Ці інструкції вимагають прав суперкористувача (адміністратор СКБД та системи)
  
Як отримати ticket?
1. Використовуйте метод веб-сервісу Execute для виклику мобільного розрахунку LOGINALTERNATIVE
2. Десеріалізувати отриману відповідь. Значення буде у властивості TICKET
3. Використовуйте отриманий ticket для виклику мобільного розрахунку від цього користувача за допомогою веб-сервісу ExecuteEx
 
LOGINALTERNATIVE аргументи:
1. ID - вкажіть QR-код у вигляді рядка
2. AUTHTYPE - вказати значення 2
3. FINGERPRINT - вказати пустий рядок

 • Автентифікація. Змінено алгоритм імпорту користувачів із Active Directory.

У новій версії користувач буде імпортований безумовно, якщо він входить у зазначену групу в налаштуваннях параметра GLLDAP.
Якщо користувач не входить ні в одну групу, яка є в системі, то в протоколі це буде зазначено. Протокол зберігається в журналі подій, код події LDAPIMPORT. За замовчуванням зберігання протоколу відключено.
Раніше користувач повинен був входити хоча б в одну групу, яка є в системі.

 • Автентифікація. Спрощено процедуру налаштування інтеграції з Active Directory.

Налаштування автентифікації через Active Directory виконується у глобальному параметрі GLLDAP.
Додано ознаки «Атрибут за замовчуванням». Вказавши ознаку [x] Атрибут за замовчуванням, система автоматично пропише у полі ім'я атрибута за замовчуванням.

 • Автентифікація. Додана підтримка Azure AD для Linux

Для роботи автентифікації через Azure AD необхідно зареєструвати програму в Azure AD, налаштувати її та виконати налаштування імпорту користувачів з Azure AD у систему.

Налаштування в Azure AD

 Реєстрація програми:

1. Перейдіть до адміністративної панелі Azure Active Directory
2. Перейти до розділу App registrations
3. Зареєструйте новий додаток. При реєстрації обов'язково потрібно вказати ім'я програми
4. Скопіювати Application (client) ID у блокнот

Налаштування зареєстрованої програми:

Відкрийте параметри зареєстрованої програми.

1. Перейдіть до розділу Authentication

      a. У розділі Platform configurations додайте нові Redirect URIs (кнопка Add a Platform). Далі необхідно вказати чотири посилання

           i.   посилання на RMD клієнт без "/" в кінці

                Приклад: https://k8s-example.com/webrmd-auth

           ii.  посилання на RMD клієнт з "/" в кінці

                Приклад: https://k8s-example.com/webrmd-auth/

           iii. посилання на RMD клієнт та "/signin-oidc", але без "/" в кінці

                Приклад: https://k8s-example.com/webrmd-auth/signin-oidc

           iv. посилання на RMD клієнт і "/signin-oidc", з "/" в кінці

                Приклад: https://k8s-example.com/webrmd-auth/signin-oidc/

     b. У розділі Implicit grant and hybrid flows встановіть ознаку

          [x] ID tokens (used for implicit and hybrid flows)

     c. Збережіть виконані зміни

2. Перейдіть до розділу Certificates & secrets

     a. Додати Client secrets

     b. Копіювати ключ у блокнот (ключ можна скопіювати тільки під час створення)

3. Перейдіть до розділу API permissions

     a. Додайте такі права для програми

            i. User.Read.All

           ii. Group.Read.All

          iii. GroupMember.Read.All

 Налаштування доступу до системи (список користувачів, які матимуть доступ до системи):

 1. Створіть нову групу, наприклад AAD_USERS
 2. Додайте до групи всіх користувачів, які мають отримати доступ до системи
 3. Створіть нову групу, до якої будуть включені користувачі, які мають бути адміністраторами системи. Наприклад, AAD_ADMINS
 4. Додайте до групи користувачів, які мають бути адміністраторами в системі. Увага, ці користувачі повинні входити до групи, створеної в п. 1 (AAD_USERS)

Налаштування в системі
У системі необхідно:

 1. Створити користувача "Зразок".
 2. Налаштувати глобальний параметр GLLDAP.
 3. Увімкнути завдання планувальника.
 4. Увімкнути подію імпорту користувачів (опційно).

Створити користувача «Зразок»:
1. Запустіть систему
2. Запустіть пункт меню
     Адміністрування системи → Адміністрування системи та управління доступом користувачів → Користувачі → Користувачі та групи
3. Створіть нового користувача. Даного користувача не потрібно включати до існуючих груп. При створенні нового користувача вкажіть
     a. Логін, наприклад, AAD_SAMPLE
     b. Пароль
     c. Ідентифікатор
     d. Доступ – Користувач
     e. Статус – Відмінено
     f. ПІБ
     g. Облікові дані SQL – вказуйте облікові дані для звичайного користувача системи (не вказуйте облікові дані з підвищеними правами, наприклад, адміністративними). Облікові дані будуть використовуватися для імпортованих користувачів з Azure AD. Облікові дані SQL можна змінювати для імпортованих користувачів (при наступній синхронізації параметри перетиратися не будуть).
 

 
4. Виконайте параметри для створеного користувача (параметри користувача). Усі налаштовані параметри копіюватимуться для кожного імпортованого користувача (одноразово при першому додаванні). Рекомендується налаштувати параметри, які спільні для всіх користувачів і без яких користувач не зможе працювати. Інші параметри можна налаштувати лише після імпорту користувача або програмно в процесі імпорту (додати метод RRT для об'єкта ANY на подію ANYCALL з джерелом LDAP.
 
Налаштування GLLDAP
1. Запустіть систему
2. Запустіть пункт меню
     Адміністрування системи → Адміністрування системи та управління доступом користувачів → Параметри → Параметри
3. Знайдіть параметр із кодом GLLDAP і перейдіть до його коригування

Конструктор регулярних звітів і представлень

 • Додано можливість не закріплювати колонки у видах відображення типу шахматка

Додано можливість не закріплювати колонки у видах відображення типу шахматка.
Налаштування знаходиться на закладці налаштування шахматка.

Управління бізнес-процесами ForceBPM

 • ForceBPM Tasks

Додано спеціалізовані кнопки для задач погодження.

Керування діловодством

 • ForceBpm нумерація

Механізм нумерації документів в ForceBpm було вдосконалено

Керування кадрами

 • Кадри. Періоди відпусток

Змінена логіка перерахунку планових днів для періодів відпусток.

 • Кадри. Накази

Доопрацьовано проведення кадрових наказів, а саме перевірка на коректність КШР виконується лише в наказах, що створюють призначення або в наказі на прийняття.

 • Документи по середньому

Додана можливість робити продовження або повернення по документах відпусток, які перетинаються з документом по середньому.
Налаштувати дію, яку необхідно провести над відпустками потрібно в екранній формі документу по середньому в гріді, який стає доступним, якщо були знайдені відпустки, що перетинаються
 

 • Кадри. Накази

Доопрацьовано вибір персоналу в екранах кадрових наказів з урахуванням відібраного об'єкта.

 • Кадри. Лікарняні. Причини несплати

Допрацьований імпорт листків непрацездатності з порталу ПФУ.
Додано:

 - Можливість вказувати причину несплати в розрізі днів лікарняних з порушенням;

 - Аналіз ознаки алкогольного чи наркотичного сп'яніння в листі непрацездатності, визначення причини несплати лікарняного;

 - Визначення причини несплати по факту звільнення до отримання листка непрацездатності;

 - Визначення неоплачуваних днів, що перетинаються з відпустками та лікарняними по вагітності та пологам.

 • Кадри. Розрахунок невикористаних днів відпустки

Виконано доопрацювання розрахунку невикористаних днів відпустки.

 • Кадровий облік. Довідник документів по середньому

В довідник документів по середньому додано ознаку "Військова служба"

 • Кадровий облік. Зміни у законодавстві щодо нарахування стажу, що дає право на щорічну основну відпустку

У зв'язку із внесенням змін до ст. 82 КЗпП та ст. 9 ЗУ «Про відпустки», внесені зміни в правила нарахування стажу, що дає право на щорічну основну відпустку. А саме, час проходження військової служби за мобілізацією не включається у стаж для щорічної відпустки. Періоди служби до 19.07.2022 включаються до такого стажу.

 • Кадри. Наказ на відпустку та лікарняний

Доопрацьовано видалення групових наказів на відпустку

 • Кадровий облік. Спеціалісти за гіг-контрактом

Додано облік спеціалістів за гіг-контрактом.
Додано новий пункт меню "Управління персоналом → Керування кадрами → Кадри → Гіг-контракти".

 
В довідник видів зайнятості працівника ZTB додано нову ознаку 5 "Гіг-контракт".
Додано формування файлу повідомлення про роботу спеціалістів за гіг-контрактом

 • Накази

Доопрацьовано проведення наказу на донорство.

 • Кадровий облік. Документи по середньому

Виконано доопрацювання відображення реквізиту "Продовжити документ" в картотеці документів по середньому при повторному відкритті форми

Конструктор пакетів реплікації віддалених об'єктів

 • Видалення записів з синхронізацією в інших комплектах

Доопрацьована перевірка наявності батьківського проекту при видаленні з перевіркою з синхронізацією в інших комплектах.
Доопрацьовано оновлення даних при видаленні з заміною.
Облік заробітної плати

 • Заробітна плата. Об'єднаний звіт з ЄСВ та ПДФО

Доопрацьовано формування додатку Д6 (спецстажі), а саме обробка ситуації, коли протягом одного місяця була проведена атестація робочого місця.

 • Зарплата. Разові нарахування

В інтерфейсі разових нарахувань додано метод для можливості завантаження нарахувань з файлу.

 • Зарплата. Документи по середньому

Додана можливість оформлювати повернення з документу по середньому.
Для цього в екрані документу по середньому додано ознаку "Повернення" та можливість вказати з якого документу це повернення.

 • Зарплата. Документи по середньому заробітку

Виконано доопрацювання розрахунку документів по середньому заробітку, якщо присутні виправляючи документи

Податковий облік

 • Зміни в простому довіднику "Типи об'єктів нерухомості" (ROT).Простий довідник "Типи об'єктів нерухомості" (ROT). Збільшено довжину коду довідника до 5 та додано можливість побудови ієрархії.
 • Зміни до декларації з прибутку (Наказ Міністерства фінансів України від 10 лютого 2022 року № 58)

Внесені зміни до декларації з прибутку згідно з Наказом Міністерства фінансів України від 10 лютого 2022 року № 58:  
1. Додано новий шаблон в існуючій формі PROFITSDEC. Дата початку дії – 01.04.2022
2. Внесені зміни у формулах розрахунку підсумків
3. Налаштоване вивантаження в XML за новим шаблоном J0100122 (J0110322, J0110622, J0111322, J0111422, J0111522, J0111622, J0111722, J0111822, J0112022, J0112822, J0114422, J0114522, J0114622, J0114722, J0114822, J0114922) – у папці DPN
4. У податковій xml-звітності додана папка «Profit tax declaration (order no. 601 of 17.11.2021, canceled according to order no. 58 of 10.02.2022) (DPN_OLD7)» та до неї переміщені XML шаблони J0100121, J0110321, J0110621, J0111321, J0111421, J0111521, J0111621, J0111721, J0111821, J0112021, J0112821, J0114421, J0114521, J0114621, J0114721

Регламентні операції і налаштування

 • Оптимізація календарних планів

Виконана оптимізація виду відображення DMZK.S011

 • Формування картки аналітик/рахунків

Доопрацьовано сортування рядків оборотно-сальдової відомості для карток аналітик та рахунків.

 • Функція для універсальних звітів SUMTOCHAR "Сума прописом"

Збільшено кількість значень, які приймає параметр WITHCAPLET, функції для універсальних звітів SUMTOCHAR "Сума прописом", який відповідає за формат виведення суми прописом.
Тепер він приймає наступні значення:
1) залишити порожнє значення - весь рядок у нижньому регістрі (за замовчуванням)
Приклад: сто usd 00
2) "+" - перша літера цілої частини числа велика
Приклад: Сто USD 00
3) "1" - ціла частина числа у верхньому регістрі
Приклад: СТО USD 00
4) "0" або будь-який символ крім "+" та "1" - ціла частина числа в нижньому регістрі
Приклад: сто USD 00

 • Видалення користувацького RRT-методу

Видалений користувацький RRT-метод: DMZ.ANYCALL._S2C_NUM ("Формирование номера ЗС").

 • Формування xml-файлу, що уточнює розрахунок до декларації з ПДВ

Доопрацювання уточнювального розрахунку до декларації з ПДВ:
При вивантаженні цього розрахунку теги, в яких заповнюється період звіту, заповнюються поточним періодом вивантаження звіту незалежно від періоду формування звіту.

 • Розрахунок резервів знецінення запасів

Виконана оптимізація розрахунку резерву запасів.
Виконано зміну типів властивостей інтерфейсу IStockAgePeriodicValue:
Document PrimaryDocument { get; }
List<DocumentRow> PrimaryRows { get; set; }
змінено на
SimpleImpairmentDocumentHeader PrimaryDocument { get; }
List<SimpleImpairmentDocumentRow> PrimaryRows { get; set; }
 
Виконано відповідний рефакторінг коду.

 • Блокування документів в DMZ/DMS

Змінена схема блокування документів: прибране блокування на випадок оперативного проведення, для документів без відповідного налаштування.

 • Оптимізація швидкості закриття облікового періоду

Оптимізовано відбір рахунків у тестах при закритті періоду. Прискорені тести по перевірці кінцевого сальдо (CheckClosingBalance, CheckClosingBalanceHasStocks).

 • Друковані форми прибуткового та видаткового касових ордерів

Внесено зміни в алгоритм виведення сум в табличній частині звітів та загальної суми прописом наступних друкованих форм:

 • DMS.S402 "Прибутковий касовий ордер (типова форма № КО-1)";
 • DMS.S415 "Прибутковий касовий ордер (типова форма № КО-1) (багаторядковий)";
 • DMS.S419 "Видатковий касовий ордер (типова форма № КО-2)".
   
  Загальна сума прописом завжди друкується округленою до 10 копійок.
  В табличній частині звітів суми друкуються в залежності від налаштувань глобального параметра CASHDOC "Налаштування обліку каси" (налаштування виділено червоним на малюнку):

   
  Якщо відмітити налаштування, в табличній частині звітів будуть друкуватися округлені суми до 10 копійок.
  Якщо не відмічати, в табличній частині звітів будуть друкуватися не округлені суми.

Система електронних платежів (зв'язок з системою "Клієнт-Банк")

 • Доопрацювання експорту документів

Виправлена виняткова ситуація, яка виникала при одночасному експорті великої кількості документів.

 • Доопрацювання перевірки вже завантажених виписок банку

У глобальний параметр "Налаштування модуля Клієнт-банк (GLKLB)" додано налаштування "При завантажені виписки банку та пошуку раніше завантаженої виписки враховувати суму документа"
 
 
Якщо це налаштування активовано, при завантажені виписки банку, перевірка наявності вже завантажених документів буде виконуватися з урахуванням суми документа

Табельний облік

 • Табельний облік. Календар

Змінено зовнішній вигляд календаря системи.

 • Табель. Перевірка по призначенням

Реалізований режим для перевірки табелів по призначенням/переміщенням на платформі v10.

Технічна підготовка виробництва

 • Модуль виробничого обліку

Додана можливість налаштування формування документів реєстрації виробітку за допомогою bpm-процесу.

Управління взаємовідносинами з клієнтами та постачальниками (CRM\SRM)

 • Первинний імпорт даних із Bitrix.

Покращено механізм обробки існуючих дублів імпортованих даних при первинному імпорті із Bitrix для:1) контрагентів;2) контактів;3) угод.

Управління виробництвом та завантаженням потужностей (MRPII)

 • Виробничий облік

Додано збереження планових нормативів на списання під вироблення (у прив'язці до акту вироблення).

 • Виробничий облік

Доопрацьована форма реєстрації підготовчо-допоміжних операцій для застосунку webMES: додано відображення секундоміра від рахунку часу від початку виконання операції.

 • CRP. Додано відображення ознаки InfiniteAvailability замість decimal.MaxValue для матеріалів та обладнання

Додано відображення ознаки необмеженого завантаження обладнання. Змінено обробку необмеженого завантаження для матеріалів та обладнання, тепер відображається InfiniteAvailability замість decimal.MaxValue.

 • Відображення завантаження ресурсів під вибраний продукт

 В S&OP змінено відображення ресурсів лише під вибраний продукт.

 • S&OP. Реалізовано окремо відображення завантаження матеріалів та потужностей.

Реалізовано роздільне відображення потреби у матеріалах та потужностях. Додано дві нові сторінки "Capacity", "Materials", на кожній по дві закладки: ресурси та продукти, які використовують обраний ресурс.

 • CRP. Додана закладка відображення лише завантажених ресурсів під продукт

Додана закладка в CRP, яка відображає не ресурси у всіх періодах, а тільки в тих періодах, у яких завантаження > 0

 • Додано відображення одиниці вимірювання матеріалів у CRP

Додано відображення одиниці виміру для матеріалів у CRP.

 • Додано інтерфейс аналізу розподілів CRP.

Додано інтерфейс аналізу розподілів CRP.
Додано дію у бо, яке запускає інтерфейс аналізу.

Управління документообігом матерiальних та фінансових потоків

 • Кешування документів при виконанні розноски та формуванні проводок

Доопрацьовано кешування документів при виконанні розноски та формуванні проводок.

 • Клієнт банк. Імпорт виписок банку

Доопрацьовано фільтр на рахунки у вікні вибору рахунків для імпорту

Фінансове планування та бюджетування

 • Доопрацьовано перенесення значення з «Залишку на кінець» в «Залишок на початок» наступного періоду та в інший показник.

При розрахунку виразу над статями з перенесення значення з «Залишку на кінець» в «Залишок на початок» «границя з» та «границя по» розраховується безпосередньо перед розрахунком.
 

 • No labels