Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Для успішної роботи системи після проведення пакета оновлень працівникам служби підтримки необхідно виконати наступні дії:

 • План рахунків. Припустимі кореспонденції. Періодичність даних

У зв'язку зі зміною розмірності ключового поля DATEKEY з 10 до 5 знаків в таблиці SDK, в конструкції
ITnet2.Server.Data.Tables.SdkTable.GetRecord (string kbls, string db, string cr, string pr_sys, long datekey)
ITnet2.Server.Data.Tables.SdkTable.IsRecord (string kbls, string db, string cr, string pr_sys, long datekey)
було змінено тип параметра "datekey" з "long" на "int"
ITnet2.Server.Data.Tables.SdkTable.GetRecord (string kbls, string db, string cr, string pr_sys, int datekey)
ITnet2.Server.Data.Tables.SdkTable.IsRecord (string kbls, string db, string cr, string pr_sys, int datekey)
 
Хто використовував ці конструкції в своєму коді, прийняти до уваги.

 • Оптимізація Дебіторсько-кредиторської заборгованості та розрахунку резерву знецінення ОКЗ

Необхідно в користувацькому коді внести зміни використовуючи конструктори класів SimpleDebtsDocumentHeader та SimpleDebtsDocumentRow:
public SimpleDebtsDocumentHeader(Document doc)
public SimpleDebtsDocumentRow(DocumentRow row)

Опис змін

Управління ефективністю бізнес-процесів

 • ForceBPM

Доопрацювання бізнес об'єктів ForceBPM

Адміністрування системи і керування доступом користувачів

 • Запуск системи під недоступним об'єктом

Доопрацьовано запуск системи під недоступним об'єктом.

 • Модифікація SAP HUB

Додано простий довідник конфігурацій для підключення до sap integration hub, а також створено таблицю RFC функцій SAP

 • Додаток MyWorkspace

Доопрацьовано зміну мови та налаштування робочого столу.

 • Встановлення пакета оновлень

Додана можливість включити ознаку, яка дозволяє розпаковувати архів з пакетом оновлень не в мережну файлову частину, а в папку сеансу.
Ознака буде додано до глобального параметра GLBLUPGR:

Працювати цей механізм буде після встановлення ознаки (після версії 2022.08)

 • Параметр SMSETTINGS не копіюється при додаванні користувача за зразком

При додаванні користувача за зразком більше не копіюється значення параметра SMSETTINGS.

 • Класи видів відображень

Виправлено виникнення виняткової ситуації при спробі додати стовпець типу клас у вигляді відображення

 • Прискорено видалення записів з архіву

Прискорено видалення записів з архіву, для архівів, що розташовані на окремому сервері

Управління бізнес-процесами ForceBPM

 • ForceBPM. Дії

Додано дію для відправлення сигналу в екземпляри процесів.

Управління основними даними (MDM)

 • Видалення контрагента з заміною

Доопрацьована обробка рахунків контрагента при видаленні контрагента з заміною.

Головна книга, баланс, зведена бухгалтерська звітність

 • Звіту про Рух грошових коштів (за непрямим методом)

Реалізовано можливість розрахунку Звіту про Рух грошових коштів (за непрямим методом).

Керування діловодством

 • Погодження ForceBpm

Доопрацьовано механізм погодження в ForceBpm.

Керування кадрами

 • Кадри. Відпустки

Під час розрахунку відпусток змінено алгоритм обчислення дати "Продовжений до" для випадку, коли в одному періоді є відпустка по основному призначенню та за суміщенням.

 • Кадри. Відпустки

Розмірність поля "Код відпустки" збільшено з 2-х до 3-х знаків.

 • Кадри. Накази

Додані нові види наказів "Інший день відпочинку" та "Робота в вихідний день"

 • Кадри. Періоди відпусток

Змінена логіка перерахунку планових днів для періодів відпусток.

 • Кадри. Накази.

В екрани наказів на прийняття, на переведення додана можливість вказати код валюти.

 • Кадри. Наказ на Простої

Додано новий вид наказу "Простій". Можливий варіант налаштування наказу на припинення простою.

 • Кадри. Наказ на дисциплінарне стягнення

Додано новий вид наказу "Дисциплінарне стягнення". Можливий варіант налаштування наказу на відміну стягнення.

Конструктор пакетів реплікації віддалених об'єктів

 • Видалення записів з синхронізацією в інших комплектах

Доопрацьована перевірка наявності батьківського проекту при видаленні з перевіркою з синхронізацією в інших комплектах.
Доопрацьовано оновлення даних при видаленні з заміною

Облік заробітної плати

 • Заробітна плата. Розрахунок документів

Доопрацьовано розрахунок премій при розрахунку документів по середньому згідно з порядком 100.

 • Заробітна плата. Розрахунок документів

Додано можливість запуску розрахунку документів у фоновому режимі.

 • Зарплата. Розрахунок лікарняних листів v9

Виконано доопрацювання розрахунку лікарняних листів (v9), визначення номера призначення в нарахуваннях.

 • Заробітна плата. Об'єднана звітність з ЄСВ та ПДФО

Переписано формування додатка Д5 звіту по ЄСВ на v10.

 • Зарплата. Розрахунок відпусток. Премії

При розрахунку премій за своїми формулами додано перевірку при аналізі результату розрахунку формули.

 • Кадри. Лікарняні.

Розширився функціонал лікарняних. Додалася можливість створювати, та редагувати протоколи комісії фонду соціального страхування для лікарняних листів.

 • Зарплата. Відпустки

При розрахунку відпусток змінено логіку пошуку дати прийняття для формування розшифровки розрахунку

 • Зарплата

В картотеку "Розрахунок зарплати" доданий RRT метод "Запустити перевірки/дії розрахунку ЗП" в якому є можливість обрати та виконати окремі перевірки/дії.
Планування фонду оплати праці

 • Доробка ррт-метода KSTS.F2.MINZPFRM "Розрахувати зменшення стажу по мінімальній зарплаті"

З ррт-метода видалені всі параметри. Метод тепер працює не з розрахунковими листами, а з фондами.

Регламентні операції і налаштування

 • У глобальний параметр Налаштування модуля "Документообіг" додано налаштування

У глобальний параметр Налаштування модуля "Документообіг" додано налаштування "Зробити дату календаря центральною в екрані умови відбору календарних планів"

 
Якщо налаштування ввімкнено, у екрані відбору календарних планів міняються місцями поля:

 • Оптимізація календарних планів

Була оптимізована швидкість роботи інтерфейсів календарних планів.

 • План рахунків. Припустимі кореспонденції. Періодичність даних

В таблиці SDK "Довідник допустимих кореспонденцій рахунків" змінено розмірність ключового поля DATEKEY(тип - ціле число, розмірність - 5).

 • Параметр користувача CEHDOGUSER "Доступні підрозділи (договори)"

Додано параметр користувача CEHDOGUSER "Доступні підрозділи (договори)".
Принцип налаштування ідентичний до налаштувань параметра користувача CEHDOUSER. Тому, після встановлення оновлення, всі налаштування користувачів що були в параметрі CEHDOUSER будуть автоматично продубльовані для параметра CEHDOGUSER.
Налаштування нового параметра впливає на доступність/видимість договорів по підрозділах для користувача в картотеці договорів.

 • Формування документа по логічній прив'язці

Доопрацьовано заповнення номера дочірнього документа у батьківський при формуванні по логічній прив'язці.

 • План рахунків. Припустимі кореспонденції. Періодичність даних

Проведено рефакторінг системного коду аналізу допустимості кореспонденції рахунків по періодичним реквізитам під час формування проводок.

 • Змінено написання суми прописом в касових ордерах

В касових ордерах змінено написання суми прописом

 • Параметри друку касової книги в глобальному параметрі CASHDOC "Налаштування обліку каси"

В глобальний параметр CASHDOC "Налаштування обліку каси" додано нові налаштування (виділено червоним на малюнку нижче).

 
Ці налаштування відносяться до параметрів друку касової книги.
Якщо відмітити "Друк найм. організації на аркушах", то в першому рядку першого аркуша звіту буде виведено найменування організації (аналогічно найменуванню на титульному листі звіту).
Якщо відмітити "Друк валюти на аркушах", то в першому рядку першого аркуша звіту буде виведено найменування валюти з довідника валют (SKV).
Приклад розміщення даних виділено червоним на малюнку нижче:
 

 • Відображення реквізитів основних засобів

Доопрацьовано відображення реквізитів основних засобів.

 • Звіт про матеріальний баланс. Колір колонок

Додано колір стовпця для звіту про матеріальний баланс.

 • Видалення з заміною рахунків в плані рахунків

Доопрацьовано механізм видалення з заміною для таблиці DATEOB "Дати виставлення початкових залишків" при видаленні з заміною рахунків в плані рахунків.
Логіка обробки:
рахунок 1 - рахунок який замінюється
рахунок 2 - рахунок на який замінюється
1) Якщо для рахунку 1 немає запису в DATEOB, і для рахунку 2 немає запису в DATEOB, маніпуляцій з DATEOB не виконуються.
2) Якщо для рахунку 1 є запис в DATEOB, а для рахунку 2 немає запису в DATEOB (перевірка у розрізі об'єкта), то замінити рахунок 1 на рахунок 2 в рядку DATEOB.
3) Якщо для рахунку 1 є запис в DATEOB і для рахунку 2 є запис в DATEOB (перевірка у розрізі об'єкта), то видалити рядок для рахунку 1 з DATEOB.
4) Якщо для рахунку 1 немає запису в DATEOB, а для рахунку 2 є запис в DATEOB, маніпуляцій з DATEOB не виконуються.

 • Нарахування резерву знецінення запасів

Виконано доопрацювання алгоритму визначення документів виникнення запасів.
Враховано випадок циклічних переміщень запасів.

Табельний облік

 • Табельний облік. Інтерфейс введення планових графіків роботи.

Був доопрацьований Інтерфейс введення планових графіків роботи.
1. При коригуванні графіку на закладці курсора з'явилася інформація чий саме графік коригує користувач

 
2. Була додана кнопка копіювання графіку з одного дня в інші, для того, щоб копіювати графік необхідно:
     1) Обрати необхідні рядки, у які необхідно скопіювати графік   
                         
          
    2) Натиснути на кнопку "Копіювати значення"
 
 
    3) Обрати дату, з якої копіювати значення:       
            
 
    4) Підтвердити обрану дату, після підтвердження значення з обраної дати скопіюються в обрані рядки
 
3. Була додана можливість копіювання планового графіка роботи одного працівника для іншого. Для цього необхідно:
    1) Стати на працівнику в якого ми хочемо скопіювати графік:   
            
    2) Натиснути кнопку "Копіювати":
   
    3) Обрати працівників, яким необхідно скопіювати графік з даного працівника, та підтвердити вибір, після чого графік даного працівника скопіюється до усіх обраних працівників.

 • Табель. Прописування документів відпустки, лікарняного, по середньому

Переведено прописування документів відпустки, лікарняного, по середньому в табель робочого часу на v10.
Використовується в режимах табеля "Сформувати табель", "Переформувати табель", а також в розрахунку документів з прописуванням в табель.

Технічна підготовка виробництва

 • Система виконання виробництва

Додано можливість перевизначення типу процесу виробничих документів у налаштуваннях операції.

 • Оптимізація Дебіторсько-кредиторської заборгованості та розрахунку резерву знецінення ОКЗ

Було оптимізовано функціонал розрахунку дебіторсько-кредиторської заборгованості
Бухгалтерський та податковий облік → Фінансово розрахункові операції. Розрахунки з дебіторами/кредиторами → Контроль заборгованості → Дебіторсько-кредиторські заборгованості
 
та розрахунку резерву знецінення ОКЗ:
Бухгалтерський та податковий облік → МСФЗ → Резерв знецінення ОКЗ (ECL) МСФЗ 9.
 
В розрахунках функціонала була виконана заміна стандартних класів Document та DocumentRow, що сильно вантажили оперативну пам'ять, на спрощені класи - SimpleDebtsDocumentHeader, SimpleDebtsDocumentRow.
 
В ході заміни змінився опис деяких системних класів, що могли використовуватися в користувацькому коді, зокрема
в класі SelectDebtsParams змінилися типи та доступ властивостей BaseDocuments та ExcludedDocument
/// <summary>
/// Документ-підстава
/// </summary>
public IEnumerable<SimpleDebtsDocumentHeader> BaseDocuments { get; set; }
 
/// <summary>
/// Документ виключений з розрахунку
/// </summary>
internal SimpleDebtsDocumentHeader ExcludedDocument { get; set; }
 
Також в інтерфейсі IStockAnalyzer, і його реалізаторах StockWithPrimaryDocument та StockWithoutPrimaryDocument змінився тип властивості PrimaryDocument
/// <summary>
/// Первинний документ
/// </summary>
public SimpleDebtsDocumentHeader PrimaryDocument { get; set; }

 • Виробничий облік

Доопрацьовано видалення виробітку без врахування модуля DOCO.

Управління взаємовідносинами з клієнтами та постачальниками (CRM\SRM)

 • Первинний імпорт даних із Bitrix. Розсилання сповіщень через чат-боти.

Доданий механізм первинного імпорту даних із Bitrix для:

1) контрагентів;

2) контактів;

3) лідів;

4) угод.

Доданий механізм розсилання сповіщень через чат-боти Telegram та Viber.

Управління виробництвом та завантаженням потужностей (MRPII)

 • Модуль виробничого обліку

Додано інтерфейс TARESTOCKS для відображення актуальної інформації о тарі (фактичне місцезнаходження тари - підрозділ та рц, а також партії що знаходяться на цій тарі).

 • Ознака InfiniteAvailability замість decimal.MaxValue (для матеріалів та обладнання)

При розрахунку S&OP для матеріалів та обладнання з нескінченною доступністю додана ознака InfiniteAvailability замість decimal.MaxValue().

 • S&OP. Систематизовано проксі-інтерфейс запуску S&OP

S&OP. Систематизовано інтерфейс користувача для запуску S&OP.

 • Модифіковані класи для роботи з об'єктами обліку

Клас ObjectShortInfo
    Змінено тип для властивості Id:
    int замінено на long
 
Репозиторій IObjectsRepository
    Змінено метод отримання об'єкта Retrieve:
    тип вхідного параметра int замінено на long
     
Класи Fact, FactualData, SimpleRegistrationParam, ProductionRegistrationParam, SimpleProductionRegistrationParams, AdditionalProductionRegistrationParams та інтерфейс IFact
    Змінено тип для властивості AccountingTare: int замінено на long

 • Виробнича система виконання

Додана можливість реєстрації браку з частковою партією.

 • Розрахунок Purchase Requisition

Розроблено сценарій розрахунку заявки на закупівлю (Purchase Requisition).

Управління документообігом матерiальних та фінансових потоків

 • Кешування документів при виконанні розноски та формуванні проводок

Доопрацьовано кешування документів при виконанні розноски та формуванні проводок.

 • Фільтр на документи по доступним для користувача підрозділах

Додана можливість додати додаткові поля для аналізу у фільтрі по доступним для користувача підрозділах (CehDoUser,CehKumUser)
Поля БД необхідно вказувати у бізнес-об'єктах BO.POD.ACCESS.FIELDS.DMS, BO.POD.ACCESS.FIELDS.DMZ за типом "OTHER".

 • Формування календарних планів

Додано обробку ознаки відміненого рядка при формуванні календарних планів.

 • Доступ користувачів до підрозділів.

Додано можливість відновлювати кеш підрозділів для доступу користувачів після падіння з'єднання з SQL.

Управління проектами

 • Доопрацьовані запити для аналітичних колонок пов'язаних документів проекта.

При наявності аналітичних колонок по зв'язаних документах на закладці "Роботи" треба перевірити і змінити SQL-запити на цих колонках:

Поля ключа задачі з PJBIND.KOBJ, PJBIND.KPLT, PJBIND.KPLV, PJBIND.KZAP замінити на PJBIND.TASK_KOBJ, PJBIND.TASK_KPLT, PJBIND.TASK_KPLV, PJBIND.TASK_KZAP.

Щоб отримати доступ до додаткових полів задачі проекта використовувати аліас TASK замість таблиці PLA, наприклад, TASK.PL_M.

Фінансове планування та бюджетування

 • Доопрацьовано відбір налаштувань бюджетування.

Доопрацьовано відбір налаштувань бюджетування за умовою та за списком ключів.

Фінансово розрахункові операції: грошові кошти та їх еквіваленти, розрахунки з дебіторами / кредиторами

 • Доопрацювання розрахунку відомості по контрагентах (v9)

Додано додаткову перевірку при перерахунку відомості по контрагентах (v9). Виконується перевірка, що за рахунком (відповідно до налаштувань плану рахунків) виконується ведення такої відомості.

Штатний розпис

 • Штатний розпис. Майстер змін.

При роботі в майстрі змін ШР допрацьовано фільтр при виборі бригади.

 • No labels