Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

  Для успішної роботи системи після проведення пакета оновлень працівникам служби підтримки необхідно виконати наступні дії:

 • План рахунків. Припустимі кореспонденції. Періодичність даних

У зв'язку з додаванням ще одного ключового поля в таблиці SDK, в конструкції
ITnet2.Server.Data.Tables.SdkTable.GetRecord (string kbls, string db, string cr, string pr_sys)
ITnet2.Server.Data.Tables.SdkTable.IsRecord (string kbls, string db, string cr, string pr_sys)
було додано ще один обов'язковий параметр
ITnet2.Server.Data.Tables.SdkTable.GetRecord (string kbls, string db, string cr, string pr_sys, long datekey)
ITnet2.Server.Data.Tables.SdkTable.IsRecord (string kbls, string db, string cr, string pr_sys, long datekey)
 
Хто використовував ці конструкції в своєму к оді, необхідно вказати ще один обов'язковий параметр вказавши значення 0 (нуль).
 
Приклад:
ITnet2.Server.Data.Tables.SdkTable.GetRecord (kbls, db, cr, pr_sys, 0)
ITnet2.Server.Data.Tables.SdkTable.IsRecord (kbls, db, cr, pr_sys, 0)

Опис змін

Адміністрування системи і керування доступом користувачів

 • Імпорт регістрів обліку

При імпорті регістрів для універсальних звітів додано можливість вибору дії, якщо такий регістр вже існує:

 • Режим "системні роботи"

Доопрацьовано перевірку режиму "системні роботи" при старті сеансу.

 • Підтримка темної теми для додатків

Реалізовано підтримку темної теми для додатків.

 • Підтримка темної теми

Реалізація підтримки темної теми у додатку головного меню.

 • Підтримка нічного режиму

Доопрацьовано підтримку нічного режиму для програми головного меню

 • Доопрацьовані графіки на основі колонок видів відображення

Доопрацьовані графіки на основі колонок видів відображення.

У підписах легенди тепер відображаються значення колонок-вимірювань, а не їхніх заголовків.

Додана можливість приховувати легенду на графіку.

При встановленій ознаці "Відображати значення у підписах" тепер у підписах на графіку відображаються значення числової колонки:

 • Запуск системи під недоступним об'єктом

Доопрацьовано запуск системи під недоступним об'єктом.

 • WebRMD. Швидкі фільтри у таблиці

Оптимізовано роботу швидких фільтрів у гріді. Тепер фільтри використовуються лише при виході з панелі фільтрації, що дозволяє швидше знайти дані при використанні складних фільтрів. Для застосування фільтрації необхідно натиснути "Enter" або спозиціонуватися мишею поза панеллю швидких фільтрів. Раніше фільтри по колонках застосовувалися окремо один від одного, що утрудняло відбір даних складного фільтру.

Управління бізнес-процесами ForceBPM

 • ForceBPM. Ролі

Додана можливість вести довідник ролей і використовувати їх як виконавець завдань користувача.

Керування діловодством

 • Погодження ForceBpm

Доопрацьовано механізм погодження в ForceBpm

Керування кадрами

 • Планові періоди відпусток. Невикористані дні

Змінено алгоритм підрахунку невикористаних днів відпусток, коли під час періоду відбувається зміна планових днів для періоду

 • Накази. Інтерфейс

Доопрацьована доступність кнопки "змінити" для групових наказів, які знаходяться в статусі "Прийнятий".

 • Кадри. Наказ на зміну ПІБ

Доданий новий вид наказу "Зміна ПІБ". Наказ формує запис в історії зміни ПІБ а також за необхідності генерує новий документ з паспортними даними

 • Кадри. Облік інших днів відпочинку

Доопрацьований пункт меню Управління персоналом → Керування кадрами → Кадри → Робота на підприємстві → Облік інших днів відпочинку

Облік заробітної плати

 • Заробітна плата. Розрахунок

При розрахунку заробітної плати доопрацьовано додавання групових значень аналітик

 • Заробітна плата

Доопрацьована логіка для визначення сумісників в звіті "Тарифікація на дату (муз. школи)".

 • Заробітна плата. Завантаження історії

Доопрацьовано алгоритм розпізнавання табельного номеру при завантаженні даних.

 • Відпустки. Розрахунок документів

Доопрацьовано визначення дати продовження відпустки під час розрахунку документів.

 • Заробітна плата. Розрахунок індексації

Виконано доопрацювання визначення коефіцієнту індексації

Оперативне управління продажами

 • Налаштування модуля для замовлень збуту

Налаштовано модуль для інтерфейсу, групового параметра та пункту меню замовлень збуту

Податковий облік

 • Уточнюючий розрахунок до Декларації з ПДВ

Додано колонку "Період уточнення" до виду відображення PCD звіту уточнюючого розрахунку до Декларації з ПДВ 

Регламентні операції і налаштування

 • Оптимізовано розрахунок звітів (самі звіти не змінились)

Оптимізовано розрахунок звітів (самі звіти не змінились):
1. МШ-4 Акт вибуття МШП
2. ОЗ-1 Акт приймання-передачі (вн.переміщення) ОС(альбомна)
3. ОЗ-2 Акт приймання-передачі модернізованих об'єктів
4. ОЗ-3 Акт списання основних засобів
5. ОЗ-4 Акт списання автотранспортних засобів
6. НА-1 Акт запровадження об'єктів НМА
7. НА-3 Акт вибуття (ліквідації) об'єктів НМА

 • Фільтр на рахунки дебета в формі введення рядків "відомості перерахування коштів підзвітним особам"

Внесені зміни в логіку підбору допустимих рахунків по дебету в формі введення рядків (DMSBRPR) відомості перерахування коштів підзвітним особам.
Було: доступні тільки рахунок 372 та його субрахунки.
Стало: перелік доступних для вибору рахунків та їх субрахунки залежать від налаштувань бізнес-об'єкту BO.SBS.ACCPERS "Рахунок розрахунку з підзвітними особами" (за замовчуванням в налаштуваннях вказано рахунок 372).

 • Перевірка наявності рознесеного документа-повернення за інвентарним номером

До умови відбору документів, під час перевірки наявності рознесеного документа-повернення за інвентарним номером, додано обмеження на код об'єкта, який береться з поточного документа, і аналіз наявності рознесення.

 • План рахунків. Припустимі кореспонденції. Періодичність даних

Для припустимих кореспонденцій рахунків введено періодичність дії, а також можливість відміняти записи та обмежувати допустимість для різних об'єктів.
 
Для додавання або внесення змін в записи, заходимо в пункт меню, який знаходиться за шляхом
Бухгалтерський та податковий облік → Регламентні операції і налаштування → Налаштування → План рахунків. Припустимі кореспонденції
Вид відображення має наступний вигляд:

В нього додано відображення полів періоду дії кореспонденції, для яких об'єктів вона являється не допустима в цей період, а також ознака дії.
 
Форма введення/корегування має наступний вигляд:

 
Окрім полів введення рахунків дебету, кредиту та примітки, на формі можливо вводити/змінювати наступні дані:
 1. "Ознака дії"  - Надає можливість відміняти кореспонденцію.
 2. "Дата з .. по .." - Надає можливість вказати період дії кореспонденції. За замовчуванням поля пусті, що означає, що запис діє на протязі всього часу.
 3. "Об'єкти виключення" - Надає можливість задати перелік об'єктів для виключення. Необхідно для випадку, коли якась кореспонденція має використовуватись для всіх об'єктів функціонування, крім тих, що зазначені в полі "Об'єкти виключення". За замовчуванням поле пусте, що означає, що запис діє для всіх об'єктів.
 
 
Під час збереження записів буде проведено пошук існуючих записів не тільки з ідентичним планом рахунків та рахунками по дебету і кредиту, а також буде проаналізовано період дії кореспонденції.
При наявності записів в заданий період, кореспонденцію не буде збережено, курсор буде переміщений в поле "Дата по" а користувач отримає наступне повідомлення:
 

 
Проведено рефакторінг системного коду. Що змінилося:
1. Під  час формування проводок буде аналізуватися допустимість кореспонденції не тільки по плану рахунків, рахунку по дебету і кредиту, а також аналізуючи чи не відмінена кореспонденція, період дії та допустимість для конкретного об'єкта функціонування (дата та код об'єкта для аналізу береться з документу).
2. Перерахування ITnet2.Server.BusinessLogic.FI.SdkLogic.SdkLogic.RefillSource перенесено в ITnet2.Server.BusinessLogic.Core.Entries.Checker.SdkLogic.RefillSource. Внесіть зміни в користувацький програмний код, якщо використовували його.

 • План рахунків. Припустимі кореспонденції. Періодичність даних

В таблицю SDK "Довідник допустимих кореспонденцій рахунків" додано ще одне ключове поле DATEKEY(тип - ціле число, розмірність - 10).

 • Метод нарахування зносу МНМА при введенні в експлуатацію.

В RRT-метод "Нарахування зносу МНМА при введенні в експлуатацію" (WEARLOWADD) додано параметр (MNMA_WEAR) визначення способу нарахування зносу МНМА.
Параметр приймає наступні значення:
50 – 50% при введенні в експлуатацію, 50% при списанні;
100 – 100% при введенні в експлуатацію;
0 або будь-яке інше значення - за глобальним параметром GL_OS (за замовчуванням).

 • Нарахування резерву знецінення запасів

Виконані роботи:

виконано згортання залишків, рух яких відбувався в різних періодах.

виконано визначення документів виникнення залишків для випадку циклічних переміщень.

Табельний облік

 • Табель. Планові табелі

Додано інтерфейс для внесення планових табелів

Технічна підготовка виробництва

 • Можливість вибору підрозділів в документах і рядках документів, період дії яких не відповідає даті документа

Додано можливість вибору підрозділів в документах і рядках документів, період дії яких не відповідає даті документа. Налаштування такої можливості відбувається у типі процесу на закладці «Заголовок» шляхом вибору галочки «Не враховувати період дії підрозділу»

 • Модуль виробничого обліку

В API формування виробничих документів додано можливість формувати документ здачі готової продукції за списком партій для здачі та за об'єктом обліку партій готової продукції.

Управління виробництвом та завантаженням потужностей (MRPII)

 • Виробничий облік

Реалізовано механізм створення документа об'єднання партій.

 • CRP. Доопрацьовано доступність для замовлень у яких є непрямі заміни(в нормах). Додано аналіз пріоритетів П1 П2 П3.

CRP. Доопрацьовано доступність для замовлень у яких є непрямі заміни(в нормах).

Додано аналіз пріоритетів П1 П2 П3.

 • Розрахунок середньозважених зведених норм

Реалізовано сценарій розрахунку відсотків ГП на підставі історичного обсягу продажу та розрахунок середньозважених норм для типопредставників на основі прорахованих відсотків.

 • Виробничий облік

Виконано доопрацювання розрахунку списання матеріалів та п/ф для позиції з налаштованою кратністю.

 • Виробничий облік

MesService. Доданий api для формування рядка документа переміщення партій

 • Модуль виробничого обліку

Модуль виробничого обліку в API друку ярликів додано можливість виклику другу по об'єкту обліку.

 • PLAN. Актуалізація ідентифікаторів партій і тари

PLAN. Оптимізовано актуалізацію ідентифікаторів партій і тари

Управління документообігом матерiальних та фінансових потоків

 • Відображення детальних рядків в оборотно-сальдовій відомості

Доопрацьовано відображення детальних рядків в оборотно-сальдовій відомості

 • Доопрацьовано звіт "Товарно-транспортна накладна" (v9)

Додано обробку ситуації, коли в додаткових характеристиках скасовані об'єкт OSK_AVTO та додаткові характеристики по даному об'єкту (які використовуються під час друку звіту).

Управління проектами

 • Додано реєстр ініціатив проекту

Розроблено механізм створення ініціатив проекту різного типу, які керуються бізнес-процесами.

 • No labels