Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Опис змін

Адміністрування системи і керування доступом користувачів

 • Вивантаження рядків в Excel (Alt+F5)

Додана можливість у параметрі користувача QUICKEXP вказати максимальну кількість рядків для вивантаження в Excel:

 • Signy.Коннектор: Розширення можливостей відправки з використанням API.

Додана можливість передавати під час відправки згенерований в форматі M.E.Doc xml файл.

Конструктор звітів нерегулярної структури

 • PCD. Виняткова ситуація при оновленні комплекту з БД PostgreSQL

З оновлення виключено поле таблиці з невірним для Postgre форматом.

Управління сервісами

 • SMS виняткова ситуація

Виправлено виняткову ситуацію, яка виникала від наявності неадаптованого до ораклу коду.

Керування діловодством

 • СЕВ

Доопрацьовано прийом документів від організацій без ЄДРПОУ


Керування кадрами

 • Кадри Накази.

Додано можливість роботи з груповими наказами на документи за середнім/порушенням дисципліни.

 • Кадри. Електронні лікарняні

Додано можливість завантажувати електронні лікарняні зі статусом «Закритий» з порталу ПФУ за допомогою розширення та режимом імпорту з файлу XML.
В глобальний параметр системи GlAvgRules на закладку "Лікарняний" додано нове налаштування "Завантажувати лікарняні лише зі статусом "Готовий до сплати"".

У системний вид відображення "Контроль завантаження електронних лікарняних» додана колонка «Статус ЛН».
У системний вид відображення "Лікарняні листи" додана колонка "Статус ПФУ".
В розсилку сповіщень  додана обробка таких лікарняних.

 • Кадри. Накази на звільнення

Доопрацьована відміна наказу на звільнення. При видаленні документу компенсації прибрано неінформативне повідомлення

 • Кадровий облік. Визначення дати продовження відпустки

Виконано доопрацювання визначення дати продовження відпустки при перетині наказу на відпустку по основній посаді та сумісництву

 • Кадровий облік. Визначення дати продовження відпустки

Виконано доопрацювання визначення дати продовження відпустки при наявності відпустки та виправляючого документа на неї

Контрактно-договірний облік

 • Допрацьований груповий параметр RUNUNDOG "Запустити договір під WEBRMD"

Груповий параметр RUNUNDOG "Запустити договір під WEBRMD" використовується для переходу до договору за допомогою web-посилання.
У параметр додано властивість "Розміщення закладок" для запуску картотеки договорів із вказаним шаблоном

 • В налаштування параметру шаблона договора додано поле "Текст за замовчуванням"

В налаштування параметру шаблона договора додано поле "Текст за замовчуванням"

 
За допомогою цього налаштування можна додати значення, яке буде приймати параметр, у разі, якщо після розрахунку, його значення буде пустим


Облік запасів (складський облік)

 • Режим "Поповнити документ рядками із відомості залишків ТМЦ"

Доопрацьовано метод ADDBYSTMAT "Поповнити документ рядками з відомості залишків ТМЦ" - враховуються вказані в інтерфейсі підбору залишків кількості та суми (раніше підбирало всю кількість залишку).


Облік заробітної плати

 • Відрядна заробітна плата. Довідник "Типи нарядів (v9)"

Виконано доопрацювання довідника типів нарядів (v9) у зв'язку зі зміною таблиці зберігання додаткових налаштувань

 • Заробітна плата. Об'єднаний звіт з ЄСВ та ПДФО

Доопрацьовано формування даних Додатка Д1 у випадку наявності сторнованих сум за минулий місяць та початком дії інвалідності

 • Заробітна плата. Об'єднаний звіт з ЄСВ та ПДФО

Доопрацьовано формування даних Додатка Д1, ознака «Неповний робочий час» для працівників ЦПХ не проставляється

 • Заробітна плата. Розрахунок фондів

Доопрацьовано перекодування рахунків при розрахунку фондів

 • Зарплата. Розрахунок лікарняних

Допрацьовано визначення дати прийому при розрахунку документів лікарняних для людей, яких повторно прийняли в той же об'єкт

 • Зарплата. Розрахунок документів

При розрахунку відпусток допрацьовано визначення дати по в документі

 • Зарплата. Документи за середнім

При розрахунку документів за середнім допрацьовано визначення номера призначення при правилі заповнення днів-годин до оплати "Своя формула"

 • Зарплата. Об'єднаний квартальний звіт по ЄСВ та ПДФО

Оптимізовано формування додатку 4ДФ та додатку Д1

 • Зарплата. Розрахунок

Змінено логіку роботи методу ZRL.PGet() в розрахунку ЗП для області по року-місяцю включення в ЄСВ

 • Зарплата. Об'єднаний квартальний звіт по ЄСВ та ПДФО

Доопрацювано формування додатку Д5 у випадку, коли працівника переміщено з 1 числа наступного кварталу

 • Зарплата. Розрахунок документів

При розрахунку документів продовжень допрацьовано визначення середнього


Облік основних фондів та нематеріальних активів

 • Картотека інвентарних карток ОЗ і НМА

Розширено колонки реквізитів ОЗ для коректної роботи виду відображення у разі надто довгих найменувань.

 • Нарахування зносу. Застосування часткових коефіцієнтів до інвентарних номерів

Внесено зміни в логіку розрахунку амортизації при застосуванні часткових коефіцієнтів.


Оперативне управління продажами

 • Збут. Замовлення типові. Заповнення коду ресурсу у Довіднику замовлень.

При поповненні Довідника замовлень тепер заповнюється код ресурсу


Податковий облік

 • Вивантаження декларації ПДВ та уточнення розрахунку до декларації ПДВ в XML

При вивантажені декларації ПДВ та уточнення розрахунку до декларації ПДВ в XML допрацьовано заповнення тегів "C_DOC_STAN" та "C_DOC_TYPE"


Регламентні операції і налаштування

 • Формування оборотно-сальдової відомості

Усунуто зависання при формуванні оборотно-сальдової відомості.

 • Параметр багатопоточності для оборотно-сальдової відомості

Додано перемикач у вигляді глобального параметру для контролю параметрів багатопоточності для оборотно-сальдової відомості.

 • Друковані форми «Акт звірки (українською мовою)»

Внесено зміни в алгоритм підбору даних для звітних форм "Акт звірки (українською мовою)"


Робочий календар

 • Календар.

Допрацьовано переклади в календарі

 • Календар. Формування

При формуванні календаря усунуто потенційно можливу помилку при конвертації дати

Табельний облік

 • Видалення табелів

Оптимізовано процес видалення табелів у режимі множинного вибору


Управління взаємовідносинами з клієнтами та постачальниками (CRM\SRM)

 • Додана можливість вести договори у прив'язці до угодиДодані поля для введення даних договору в екрані профілю угоди

Управління виробництвом та завантаженням потужностей (MRPII)

 • Виробничий облікРеалізований механізм передачі партії на інше замовлення
 • Виробничий облік. Реєстрація фактуСконфігурований новий інтерфейс для швидкого пошуку та редагування налаштувань параметризованих інтерфейсів реєстрації факту
 • APS-планування

Доданий дашборд для аналізу потреб у технологічній та комерційній тарі під APS-план


Управління документообігом матерiальних та фінансових потоків

 • Перерахунок суми резерву і коефіцієнта PD в рядках документа

Внесено зміни в логіку визначення імовірності неповернення PD (%) для метода перерахунку суми резерву і коефіцієнта PD в рядках документа.

 • Додано індекс для таблиці з рядками документів DMS.

Для таблиці з рядками документів DMS додано індекс по полю DLIM5 для прискорення проведення розрахунків майбутніх періодів


Управління проектами

 • Налаштування агрегування даних в портфелях проектів
  Додано класову колонку, яка агрегує данні з проектів на портфелі. Колонку можна додавати в види відображення портфелів проекту. 
 • Додано компактний екран коригування задач проекту.

Додано новий компактний екран коригування задач проекту.

Перемикання між стандартним та компактним екранами налаштовується:

  • для всіх користувачів в глобальному параметрі на закладці "Додатково";
  • індивідуально під користувача в інтерфейсі роботи з проектами.


Управління якістю

 • Показники якості
  Оптимізовано видимість і розташування елементів в екрані корегування показників якості
 • No labels