Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 
Для успішної роботи системи після проведення пакета оновлень працівникам служби підтримки необхідно виконати наступні дії:

 • Завантаження курсів валют

Додати до таблиці SKV валюту грузинська ларі(GEL 981)

Налаштувати глобальний параметр GLWEBRATES - додати Національний банк Грузії

 • Звіт залишки ТМЦ на дату.

Змінна StockCalculatorParams.ObjectCode для MstocksEditor більше не є опорною змінною для передачі значень IStockCalculator. Якщо десь відбувається надання значень ObjectCode, замініть його відповідним додаванням значення для нової властивості MstocksEditor.ObjectCodeSet

 • Зміни у системі з формування податкових накладних згідно з наказом Мінфіну від 17.01.2022 № 15

Після внесення змін до ДПСУ за затвердженням версії 13, необхідно буде в методах J12010IT10, J12010NN10 ввести значення у параметр VERSION, що дорівнює 0, для автоматичного визначення версії за датою податкової накладної.

 • Тестування проводок

Змінено інтерфейси IAccountLockDateChecker,IEntriesChecker що використовуються у формуванні протоколу.  

У разі використання даних інтерфейсів необхідно змінити тип поля ErrorMessage.


Опис змін

Формування звітності IXBRL (підписка на рік)

 • Звіти у форматі XBRL.

Доопрацюванно формування правил розрахунку показників.


Адміністрування системи і керування доступом користувачів

 • Усунено виняткову ситуацію в інтерфейсах із закладкою типу "Детально"

Усунено виняткову ситуацію, яка могла виявлятися у деяких користувачів в інтерфейсах із закладкою типу "Детально"

 • Перевірка доступності SQL-сервера для обміну файлами з web-серверами

Додано новий тест до аналізу конфігурації для перевірки доступності SQL FileShare, вказаний у глобальному параметрі GLWEB

 • Перевірка властивості бази DELAYED_DURABILITY в "Аналізі конфігурації системи"

У тесті "Перевірка властивості бази DELAYED_DURABILITY" у функції "Аналіз конфігурації системи" прибрано перевірки властивості бази ITContent та системної БД

 • Зміни у роботі агента

Ситуація виявлялася лише на старих ОС (наприклад, win 7). 

Проблема полягала в наступному: 

Раніше - якщо був заповнений глобальний параметр SYST_LOGIN "Логін користувача Windows", то пошук агента здійснювався за http, а пошук портів для користувача за https. Пошук портів виконувався, оскільки заповнено параметр SYST_LOGIN і система у цьому випадку вважає, що агент працює у режимі термінала. 

Зараз прибрали запити за htpps, залишили лише роботу агента за http.

 • Доопрацьовано процедуру ItGetFile

Доопрацьовано процедуру ItGetFile для роботи в бездіалоговому режимі

 • В аналіз конфігурації додано тест перевірки довжини шляху до сервера додатків

У функцію "Аналіз конфігурації системи" додано новий тест "Перевірка довжини шляху до сервера додатків". Якщо довжина буде перевищувати 260 символів, то видається попередження

 • Багатоекземплярні завдання у планувальнику завдань

При створенні багатоекземплярної задачі у функції "Планувальник завдань", якщо у головної задачі було включено ознаку "Серверне завдання", то ця ознака копіюватиметься для всіх її примірників.

 • Signy.Коннектор: Допрацювання виду відображеня для вхідних документів.

Покращено формування посилання на документ.


Управління бізнес-процесами ForceBPM

 • ForceBPM Tasks. Планова трудомісткість завдань

Додана можливість вказати планову трудомісткість завдань, планову дату взяття в роботу та планову дату завершення.


Управління основними даними (MDM)

 • Завантаження курсів валют

Додано завантаження курсу валют грузинської ларі


Сервіс обміну електронними документами

 • Білінг. Видача демо пакетів

Білінг. Зміна демо пакетів на 50 штук на 50 років

 • Signy. Конектор. Відправка документів

Доопрацьовано відправлення документів з конектора: не додаються позиції до маршруту, якщо це маршрут уточнення або типу документа.


IT.NET

 • Доопрацьовано некоректну поведінку під час перегляду вкладень, що знаходяться в архіві

Доопрацьовано некоректну поведінку при перегляді вкладень, коли файл, що знаходиться в архіві, міг не відображатися в переглядальнику або не завантажуватися

 • Виправлення некоректної роботи web-агента
  Виправлено некоректну поведінку у роботі web-агента на термінальному сервері під час виклику OSDialogs.BrowseFolder


Керування діловодством

 • Налаштування друку системного QR-коду

Для налаштування друку QR-коду необхідно перейти до пункту меню «Види документів», спозиціонуватися на потрібному та відкоригувати його. При коригуванні перейти на закладку «QR-код» та обрати потрібні налаштування.

При виборі виду QR-коду «Цифровий» з’являються поля для його налаштування:

  1. Горизонталь – вибір розташування та способу друку.
  2. Друкувати QR-код  - вибір на яких сторінках друкувати (на першій сторінці або на кожній).
  3. Контекст – інформація про документ або посилання на більш детальну інформацію про нього.

Якщо відмітити чек-бокс «Запитувати місце QR-коду», перед нанесенням буде з'являтись екран для вибору його розташування.

Якщо відмітити чек-бокс «Нанести КЕП», до інформації, що відображається біля QR-коду, буде додано реквізити КЕП. Якщо ж чек-бокс «Нанести КЕП» не буде проставлено, підписувач буде обраний з РМК.

Друк QR-коду можна викликати через розрахунки. Також додано властивість NeedConvertToPdfAndApplyQR, яку можна вказати на закладці «Додатково» на налаштуванні стадії для нанесення QR-коду після підписання на даній стадії.Керування кадрами

 • Кадри. Формування пільг за додатковими документами

Додано механізм формування пільг після внесення переліку додаткових документів щодо працівника.

Налаштування правил формування пільг виконується в пункті меню Управління персоналом → Управління кадрами → Налаштування → Додатково → Правила формування пільг за дод. документами

 • Кадри. Розрахунок невикористаних днів відпустки

Доопрацьовано розрахунок невикористаних днів відпустки за наявності простою

 • Кадри. Наказ на прийом

Доопрацьовано визначення ID-співробітника при створенні наказу на прийом

 • Кадри. Завантаження електронних лікарняних

Доопрацьовано визначення статусу співробітника, що працює на ЦПХ, при аналізі завантаженого електронного лікарняного

 • Накази

Доопрацьовано заповнення реквізитів при виборі співробітника через автодоповнююче поле, в екрані наказу на звільнення


Контрактно-договірний облік

 • Змінено умову відбору договорів у документах
  Для Клієнтів, які мають кілька філій.
  Якщо у документі філії потрібно мати можливість вибирати договори, укладені між головним підрозділом власної сторони та контрагентом, то потрібно виконати наступне налаштування:
  у глобальному параметрі GLDOGB встановити ознаку "Дозволити вибирати договори головної організації власної сторони"
   


Облік запасів (складський облік)

 • Формування фактичної калькуляції під час рознесення документа

Доопрацьовано автоматичне формування калькуляцій під час рознесення документа. Якщо вибирається весь залишок з картотеки - віднести залишок калькуляцій на рядок з максимальною кількістю.

 • Звіт залишки ТМЦ на дату.

Додана можливість побудувати звіт щодо кількох організацій (раніше можна було лише по одній)


Облік заробітньої плати

 • Заробітна плата. Звітність

Доопрацьовано вивантаження звітних форм у XML згідно ДСТУ 4163:2020

 • Заробітна плата. Лікарняні

Доопрацьовано фільтр для закладки "Табель" в інтерфейсі документів по середньому

 • Кадри. Статистична звітність 1-ПВ (місяць)

Доопрацьовано обчислення показника 1070 для статистичної звітності 1-ПВ (місяць), не враховуються виплати після звільнення за внутрішнім сумісництвом

 • Заробітна плата. Об'єднана звітність з ЄСВ та ПДФО

Доопрацьовано формування додатка 4ДФ у разі повторно прийнятих працівників

 • Заробітна плата. Робота під делегованими правами

Змінено збережену процедуру IT_GETUSERKOBJS для отримання доступних об'єктів за користувачем

 • Заробітна плата. Розрахунок

При розрахунку заробітної плати додано можливість звернення до рахунку, зазначеного в налаштуванні виду оплати

 • Заробітна плата. Розрахунок документів

Доопрацьовано розрахунок довгих документів із минулих періодів

 • Заробітна плата. Об'єднана звітність з ЄСВ та ПДФО

Доопрацьовано формування таблиці 6, а саме ознаки "Неповний робочий день"

 • Заробітна плата. Розрахунок

Додано новий метод для отримання даних при розрахунку ЗП - ANY.XGetR()

 • Заробітна плата. Документи за середнім

Доопрацьовано відображення номера призначення в екрані нарахувань

 • Заробітна плата. Документи за середнім

Доопрацьовано обчислення дати продовження у відпустці при розрахунку документів-виправлень.

 • Заробітна плата. Тривалість робочих тижнів

Додано облік об'єкта при обчисленні тривалості робочих тижнів


Облік основних фондів та нематеріальних активів

 • Видалення доступу до об'єкта-одержувача при міжоб'єктній передачі ОЗ (метод OSKOBJDEL)

Метод перенесений із типу процесу отримання ОЗ на передачу ОЗ. Додано можливість вказати вираз (параметр KOBJEXPRESSION) для визначення об'єкта, для якого потрібно видалити доступ при скасуванні рознесення документа передачі ОЗ.


Податковий облік

 • Зміни у системі з формування податкових накладних згідно з наказом Мінфіну від 17.01.2022 № 15

Додано параметр "Версія податкової накладної" до методів вивантаження податкової накладної DMZ.F2.J12010IT10, DMZ.F2.J12010NN10. Якщо за датою податкової накладної версія відрізняється від введеної у параметрі, то буде викликаний екран вибору версії.

За умовчанням на даний момент стоїть версія 12.

Для вимкнення параметра автоматичного визначення версії за датою потрібно ввести значення 0.

 • Зміни у системі з формування податкових накладних згідно з наказом Мінфіну від 17.01.2022 № 15

Вікно вибору версії податкової накладної (у випадку, коли в параметрі методу вивантаження вказано значення версії) при вивантаженні з множинним вибором тепер буде викликатись лише один раз.

 • Змінено найменування у довіднику типів ставок ПДВ

У простому довіднику "Типи нарахувань ПДВ" (DSN) запис "Лікарські засоби (7%)" змінено на "Ставка ПДВ 7%" у зв'язку з розширенням переліку номенклатури, що оподатковується за ставкою 7%.

 • Оновлення переказів довідника типів ставок ПДВ

Для простого довідника "Типи нарахувань ПДВ" (DSN) виконано оновлення перекладів записів довідника.


Регламентні операції і налаштування

 • Обробник черги заявок на перерахунок розшифровок залишків за рахунком

Було відключено завдання планувальника завдань "Обробник черги заявок на перерахунок розшифровок залишків за рахунком".

 • Перерахунок залишків на початок місяця.

Доопрацьовано перерахунок на початок місяця для регістру обліку ТМЦ у разі встановленого настроювання у GLTMC "Актуалізувати залишки за попередній період". Додано обробку резервних розносок при перерахунку залишків.

 • Доопрацювання довідника КАТОТТГ. Внесено зміни до методу завантаження/оновлення даних довідника.

Внесені наступні зміни до RRT-методу "Завантажити/оновити довідник" (KATOTTG.F2.LOAD), що викликається в пункті меню за шляхом "Адміністрування системи → Управління основними даними (MDM) → Контрагенти → Довідник КАТОТТГ":

 1. Додано параметр метода KODYFIKATOR_FILE_NAME "Варіанти імен файлу з таблицею кодифікаторів".

Параметр містить варіанти імен файлу з таблицею кодифікаторів через кому, починаючи з можливого імені файлу з останньою редакцією таблиці.

На 25.03.2022 цей список виглядає наступним чином:

kodyf_kator-1.xlsx,kodyf_kator.xlsx,kodyfikator-1.xlsx,kodyfikator.xlsx

де kodyf_kator-1.xlsx – ім'я файлу з останньою редакцією таблиці за місяць, а kodyfikator.xlsx – найперша редакція за місяць.


2.Логіка роботи методу наступна:

    - якщо значення параметра KODYFIKATOR_FILE_NAME методу буде порожнім, метод припинить роботу та користувач отримає повідомлення "Не вдалося сформувати посилання на таблицю кодифікаторів. Не вказано ім'я файлу у параметрі KODYFIKATOR_FILE_NAME методу";

   - намагаємося отримати файл з таблицею кодифікаторів, що зберігається згідно зі списком можливих імен файлу з параметра методу, за останні 12 місяців;

    - у разі невдачі метод завершить свою роботу та користувач отримає наступне повідомлення "Не вдалося завантажити дані";

    - у разі успішного отримання таблиці кодифікаторів, намагаємося отримати порівняльну таблицю кодифікаторів та КОАТУУ;

    - якщо будуть отримані успішно обидві таблиці, метод завантажить/оновить відповідні дані та завершить успішно свою роботу.

 • Реєстр документів

Виправлено ситуацію, коли при відкритті екрана коригування рядка документа могла виникнути виняткова ситуація через відсутність полів механізму універсальної стадійності.

 • Тест при закритті періоду "Звіряння початкового сальдо з попереднім періодом"

Доопрацьовано групування залишків по ключу для випадків, коли є кілька залишків за одним груповим значенням.

 • Тестування проводок

Розширено протокол при неуспішному тестуванні проводок. У протоколі тепер буде виводитися стаття ТГО та дебіт/кредит по статті.


Табельний облік

 • Табель. Перенесення відпусток у табель при накладенні періодів із лікарняним

Доопрацьовано перенесення відпусток у табель при накладенні періодів із лікарняним (v9)

 • Табель. Режим звіряння табеля з даними призначень співробітника

Доопрацьований режим звіряння табеля з даними призначень співробітника (v9)


Управління взаємовідносинами з клієнтами та постачальниками (CRM\SRM)

 • Робота з клієнтами у зведеному інтерфейсі CRM

Налаштовано відбір запланованих активностей клієнта в розрізі відбору за лідами та угодами


Управління виробництвом та завантаженням потужностей (MRPII)

 • Output registration

Fix output registration form for WebMES.

 • CRP. Implemented an algorithm for grouping trees of the MRP-plan into one

CRP. Implemented an algorithm for grouping MRP-plan trees into one if the corresponding business object is enabled

 • Виробничий облік. Процес передачі партії на інше замовлення
  Реалізований механізм передачі партії на інше замовлення


Управління документообігом матерiальних та фінансових потоків

 • Податкова накладна. Зміни за наказом МФУ від 17.01.2022 N15 (зареєстрований в МінЮст 02 лютого 2022 р. за N 129/37465) Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року N 1307

Додано можливість експорту/імпорту форм J1201013, J12011213 звітів починаючи з 16.02.2022.

(Наказом Мінфіну від 17.01.2022 р. № 15 внесено зміни до форми податкової накладної, розрахунку коригування (з 16.02.2022р)).

Застосування змін перенесено на 01.03.2022

 • Формування оборотно-сальдової відомості за додатковими аналітиками

Доопрацьовано режим формування оборотно-сальдової відомості за додатковими аналітиками.

 • Формування ланцюжка документів

Доопрацьовано формування ланцюжка документів у разі коли у дочірньому документі відрізняються таблиці розшифровки від батьківського

 • Ланцюжки документів.

Доопрацьовано заповнення номера. Номер буде заповнюватися автоматично після відпрацювання всіх правил заповнення реквізитів (таблиця DMTPO) у випадку, якщо немає окремого правила заповнення номера в ланцюжку.

 • Відхилення інвентаризаційного опису. Доопрацювання умови відбору.

Доопрацьовано умову відбору рядків для відхилення інвентаризаційного опису: додано обробку випадку відсутності мат. відповідального.

 • Імпорт рядків документа з Excel.

Доопрацьовано імпорт рядків документа з Excel – розширено кількість можливих аналітик для імпорту за одним полем групового значення до 19.

 • Рознесення документів. Контроль негативних залишків.

Був модифікований контроль негативних залишків при рознесенні документів. Додано можливість налаштування винятку контролю негативних залишків при рознесенні документу для окремих підрозділів або підрозділів та типів процесу документів.

Для того щоб налаштувати політику виключень необхідно перейти до довідника підрозділів (Управління персоналом → Табельний облік → Налаштування → Загальносистемні довідники → Підрозділи), після чого з вкладки "Довідник підрозділів" натиснути F12 та обрати пункт "Контроль негативних залишків. Політики винятку":

Далі, в інтерфейсі налаштування політик винятку, шляхом додавання нового запису ви можете вказати підрозділ та тип процесу (необов'язково у випадку,

якщо не заповнити тип процесу, налаштування буде включати усі типи процесу) для яких не буде виконуватися контроль негативних залишків при рознесенні документа:


Управління мотивацією персоналу

 • KPI. Планування

Змінено логіку визначення email при формуванні оповіщень


Управління технічним обслуговуванням та ремонтом обладнання

 • Виконавці заявок ТОіР
  Додано дію бізнес-процесів щодо додавання всіх інформованих фахівців з ознакою "Виконавець" у виконавці заявки ТОіР
 • No labels